homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

poznaj opinie specjalistów

Czy homoseksualizm kobiet jest podobny do męskiego? Jakie czynniki wpływają na jego powstanie? Co żeński homoseksualizm może nam powiedzieć o naturze orientacji seksualnej?

Płynność orientacji

Zdecydowana większość badań koncentruje się na męskim homoseksualizmie. Dla przykładu - badania stawiające sobie za zadanie udowodnienie czysto biologicznych źródeł homoseksualizmu i niezmienności orientacji prowadzono z zasady na populacji męskich homoseksualistów.

Badacze zajmujący się lesbianizmem stwierdzają z kolei dużą płynność orientacji seksualnej u kobiet określających się jako lesbijki. Oto kilka przykładów:

  • Dr Ellen Schechter z Fielding Graduate Institute przeprowadzała bardzo szczegółowe wywiady z kobietami, deklarującymi się co najmniej od dziesięciu lat jako lesbijki. Wszystkie z badanych kobiet aktualnie pozostawały w trwających dłużej niż rok związkach heteroseksualnych. (1)
  • Studium dr Lisy Diamond dostarcza danych potwierdzających płynność orientacji seksualnej lesbijek. Badaczka śledząc losy 80 nie-heteroseksualnych kobiet (lesbijek i biseksualnych) stwierdziła, że połowa badanych kobiet doświadczyła szeregu spontanicznie następujących zmianach swej orientacji seksualnej. Jednocześnie ? badanych lesbijek utrzymywała kontakty seksualne z mężczyznami (2).
  • Dr Kenneth Zucker po starannej analizie argumentów za wrodzoną versus nabytą naturą pociągu do tej samej płci stwierdziła, że orientacja seksualna jest raczej 'płynna niż niezmienna' (3).
  • Dr Kristine Falco, psycholog zajmująca się terapią afirmacyjną, mającą na celu budowanie gejowskiej tożsamości, w książce Psychotherapy with the Lesbian Client, przedstawia tezę, iż orientacja seksualna i tożsamość seksualna tworzą całe kontinuum i mogą płynnie zmieniać się w czasie życia kobiety (4).

Koncepcja płynności orientacji seksualnej, czyli spontanicznej zmiany preferencji seksualnych to oczywiście coś innego, niż założenie, że orientacja seksualna może się zmienić wskutek zamierzonych działań terapeutycznych.

Jednak zjawisko płynności seksualnej udowadnia, że odczucia i zachowania seksualne nie są absolutnie trwałe i niezmienne, zwłaszcza u kobiet.

Czynniki wpływające na wykształcenie homoseksualizmu u kobiet:

  • Temperament: wrażliwość emocjonalna, przejawianie w dzieciństwie zainteresowań i zachowań niezgodnych ze stereotypową żeńską rolą - tzw. gender nonconformity (5).
  • Zaburzona relacja z matką - wynikająca często z problemów emocjonalnych matki, lub też długotrwała separacja od matki w kluczowych momentach rozwoju, której rezultatem jest odrzucenie żeńskiej tożsamości (6).
  • W niektórych przypadkach - zaburzona relacja z ojcem, nie potrafiącym lub nie chcącym potwierdzać wartości córki jako kobiety, w innych - nadmierna identyfikacja z ojcem (7).
  • Zaburzona relacja między rodzicami (8).
  • Molestowanie seksualne - lesbijki w dzieciństwie dwukrotnie częściej niż kobiety heteroseksualne były ofiarami molestowania seksualnego, dotyczy to średnio 50% lesbijek (9).
W sytuacji, gdy na zaburzoną dynamikę relacji rodzinnych i przejawianie zachowań niezgodnych z płcią nałoży się fakt bycia ofiarą molestowania seksualnego, może to doprowadzić do wykształcenia pociągu seksualnego wobec osób tej samej płci. Należy też pamiętać, że molestowanie seksualne nie musi mieć postaci fizycznego gwałtu. Molestowaniem mogą być pornograficzne uwagi, podglądactwo, zmuszanie do obnażania się itp.

Erotyzacja potrzeby emocjonalnej

W procesie rozwoju i dojrzewania kobiety ważną rolę odgrywa poczucie 'ja w relacji do innych'. Jego podstawą jest rozwój empatii, opierający się na właściwej relacji z matką (10). Teoretyk psychologii rozwojowej, Jean Baker Miller uważa, że poczucie 'ja' kobiet jest w dużej mierze związane z umiejętnością tworzenia i podtrzymywania relacji międzyludzkich (11).

Także Carol Gilligan - feministka i teoretyk psychologii rozwojowej podkreśla wagę relacji między matką a córką w rozwoju. Uważa, że jednym z kluczowych zadań rozwojowych kobiety jest nabycie umiejętności pogodzenia pielęgnowania relacji rodzinnych z indywidualizacją i rozwojem własnych talentów i zdolności (12).

Według terapeutki Mary Beth Patton, kobieta doświadczająca SSA tęskni za doświadczeniem własnej kobiecości. Wskutek zaburzeń w relacji z matką nie doszło do pełnej, pozytywnej identyfikacji swej kobiecości. Tęsknota ta często przekształca się w zależność emocjonalną od drugiej kobiety i jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech żeńskiego homoseksualizmu (13).

Poszukiwanie pełni kobiecości w drugiej osobie zamiast w sobie, a także doświadczenie uzależnienia emocjonalnego od partnerki mogą wytłumaczyć wyższą niż w ogóle populacji częstotliwość występowania depresji i zachowań kompulsywnych u lesbijek.


(1) Greer, M. (2004) Labels may oversimplify women?s sexual identity, experiences. Monitor on Psychology, 35(9), 28.

(2) Diamond, L. (2000) Sexual identity, attractions, and behavior among young sexual minority women over a 2-year period. Developmental Psychology, 36(2): 241-250.

(3) Zucker, K. (2003) The politics and science of ?reparative therapy.? Archives of Sexual Behavior, 32(5): 399-402. (artykuł płatny)

(4) Falco, K. (1991) Psychotherapy with lesbian clients: Theory into practice. New York: Brunner/Mazel, Inc., s. 93.

(5) Rekers, G. (1995) Handbook of child and adolescent sexual problems. NY: Lexington Books, s. 300.

(6) Moberly, E.(1983a) Homosexuality: A new Christian ethic. Cambridge: James Clarke and Co.
Moberly, E.(1983b) Psychogenesis. The early development of gender identity. London: Routledge and Kegan Paul Limited.

(7) Bell, A., Weinberg, M., Hammersmith,S. (1981) Sexual preference: Its development in men and women. Blomington, IN: Indiana University Press.

(8) Tamże.

(9) Balsam, K.F., Rothblum, E.D., Beauchaine, T.P. (2005) Victimization over the life span: A comparison of lesbian, gay, bisexual, and heterosexual siblings. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73 (3): 477-487.(artykuł płatny)
Hughes, T.L., Haas, A.P., Razzano, L., Cassidy, R., Matthews, A. (2000) Comparing lesbians and heterosexual women?s mental health: Results from a multi-site women?s health survey. Journal of Gay and Lesbian Social Services, 11 (1): 57-76 (artykuł płatny)

(10) Jordan, J., Kaplan, A., Miller, J., Stiver, I., Surrey, J. (1991) Women?s growth in connection: Writing from the stone center. New York: The Guilford Press.

(11) Miller, J. (1976) Toward a new psychology of women. Boston: Beacon Press.

(12) Gilligan,C. (1982) In a different voice. Cambridge: Harvard University Press.

(13) Patton, M.B. (2003) Enmeshment and women dealing with same sex attraction. Collected Papers from the NARTH Annual Conference, NARTH, Encino, CA.