homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

poznaj opinie specjalistów

Część ludzi odkrywając swe skłonności homoseksualne poddaje się im, ufając, że znajdzie miłość swojego życia, z którą stworzy kochająca się parę. Rzeczywistość najczęściej daleko odbiega od romantycznych marzeń. Czy jesteś gotowy 'zapłacić gejowe'?

Dla większości heteroseksualnych par termin 'monogamia' oznacza wierność seksualną. Najobszerniejsze amerykańskie badanie na temat postaw związanych z seksem mówi, że zdecydowana większość zadowolonych ze związku heteroseksualnych małżeństw jest sobie wierna (1). Badanie wykazało także, że w ciągu roku poprzedzającego badanie 94% małżeństw i 75% heteroseksualnych konkubinatów miało tylko jednego partnera seksualnego (2). Wręcz przeciwnie, wierność seksualna jest rzadkością w środowisku LGB (3), szczególnie w związkach gejowskich. Nawet w czasie trwającego i ocenianego jako dobry związku dochodzi do współżycia z innymi partnerami. Jak zauważa lesbijska krytyk:

Camille Paglia:"Po okresie optymizmu co do potencjału trwałości gejowskich związków, gejowskie czasopisma zaczynają dostrzegać rozluźnione standardy tam stosowane, w najnowszych artykułach świętujących wielki wybuch seksu z nieznajomymi, proponując 'monogamię bez wierności' - najnowszy orwellowski eufemizm, mający na celu usprawiedliwienie udawania, że zjadłeś ciastko i masz ciastko" (4).

Jak odmienne jest rozumienie terminu 'monogamia' można wyczytać np. z tekstu gejowskiego terapeuty Shernoffa (2006) (5). Wyróżnia on:

1) 'Zmodyfikowaną monogamię' - o dwojakim znaczeniu:

  • "Sytuację, w której para ceni sobie monogamię i pragnie ją zachować, jednak mężczyźni zdają sobie sprawę, że monogamia może nie być realistyczna lub osiągalna, więc para stosuje jej pewne modyfikacje (s.410)".
  • "Para, która deklaruje seksualną wyłączność w swoim związku, uprawia seks z trzecią osobą lub grupą osób (s.410)"

2) Monogamię emocjonalną, a nie seksualną, co nazywa 'monogamią serca'.

Monogamia emocjonalna oparta jest na szczerości i wierności. Wierność emocjonalna nie oznacza powstrzymywania się od uprawiania seksu z kimś spoza pary. Np. pary wprowadzają zasadę, że można uprawiać seks z wieloma partnerami, ale z każdym tylko raz. Czyli jednorazowy stosunek seksualny z osobą spoza pary jest spostrzegany jako zachowujący emocjonalną wierność (ponieważ brak tak emocjonalnego zaangażowania, skłaniającego do ponownego kontaktu seksualnego).

Męskie gejowskie praktyki wydają się być zgodne z koncepcją monogamii bez wierności. Studium badające bywalców festiwali gejowskich (circuit parties) pokazuje, że 46% z nich deklarowało pozostawanie w związku z 'podstawowym partnerem' (primary partner). 27% mężczyzn deklarujących stałego partnera uprawiało seks oralny i analny z wieloma różnymi mężczyznami (6).

Seks przygodny jest powszechny wśród gejów nawet już w pierwszym roku trwania związku. 66% pozostających w stałym związku mężczyzn przyznaje się do seksu przygodnego już w pierwszych 12 miesiącach, 90% homoseksualistów miewa przygodne kontakty seksualne, jeśli związek 'podstawowy' trwa więcej niż 5 lat (7).

Warto przy tym zwrócić uwagę, że większość 'stałych' związków lesbijskich i gejowskich jest krótkotrwała. W jednym ze studiów okazało się, że zaledwie 15% związków gejowskich i 17,3% lesbijskich trwa dłużej niż 3 lata (8).

Także homoseksualne 'małżeństwa' rozpadają się częściej niż heteroseksualne. Już w tej chwili wiadomo, że liczba rozwodów w przypadku homoseksualnych 'małżeństw' i 'związków partnerskich' jest wyższa niż w związkach heteroseksualnych. (Andersson et al. 2006 (9); Balsam et al. 2008 (10) ).


(1) Michael R.T., et al., (1994) Sex in America: a Definitive Survey, Boston: Little, Brown, and Co., s 89.

(2) Tamże, s .101

(3) Powszechnie stosowany skrót od: Gay, Lesbian, Bisexual.

(4) [url2=http://www.salon.com/col/pagl/1998/06/23pagl.html rel="nofollow" target="new"]{text}Paglia C., (June 1998) I'll take religion over gay culture, Salon.com online magazine,[/url2]

(5) Shernoff, M. (2006). Negotiated non-monogamy and male couples. Family Process, 45(4), 407-418. (artykuł płatny)

(6) Mansergh G., Colfax G., et al., (2001) The Circuit Party Men's Health Survey: Findings and Implications for Gay and Bisexual Men, American Journal of Public Health, 91/6: 953-958, s. 953 (artykuł płatny)

(7) Harry J.,(1984) Gay Couples, New York: Praeger Books, s. 116 .

(8) Saghir, M.T. M.D., Robins E., M.D., (1973) Male and Female Homosexuality: A Comprehensive Investigation, Baltimore: The Williams & Wilkins Company, s. 57 Table 4.13; s. 225 Table 12.10.

(9) Andersson, G., Noack, T., Seierstad, A.,Weedon-Fekjaer, H. (2006) The demographics of same-sex marriages in Norway and Sweden. Demography 43: 79-98.

(10) Balsam, K.F., Beauchaine, T.P., Rothblum, E.D. and Solomon, S.E. (2008). Three-Year Follow-Up of Same-Sex Couples Who Had Civil Unions in Vermont, Same-Sex Couples Not in Civil Unions, and Heterosexual Married Couples. Developmental Psychology 44: 102-116. (bezpośredni dostęp do artykułu pdf)