homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

poznaj opinie specjalistów

samobojstwa homoseksualistow

Wiele badań prowadzonych zarówno przez naukowców, jak i organizacje LGBT wykazuje wyższą niż w ogóle populacji skłonność homoseksualistów i lesbijek do samobójstw. Aktywiści gejowscy twierdzą, że to skutek homofobii. Hipoteza ta nie daje się obronić, ponieważ nawet w krajach od lat akceptujących homoseksualizm jako normę, takich jak Holandia, Dania czy Szwecja liczba homoseksualnych samobójców jest nieproporcjonalnie wysoka.

Wśród wielu badań dokumentujących nadreprezentację osób o skłonnościach homoseksualnych wśród samobójców chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na kilka obejmujących duże grupy osób badanych.

Badanie Roberta Garofalo z zespołem z roku 1999 przeprowadzone na próbie 3,365 uczniów szkoły średniej wykazało, że: "Geje, lesbijki, biseksualiści oraz niepewni swej orientacji uczniowie i uczennice podejmują próby samobójcze 3.410 razy częściej niż ich heteroseksualni koledzy i koleżanki" (1).

Ogólnoamerykańskie badanie Health and Nutrition Examination Survey z roku 2000, opublikowane w American Journal of Public Health wykazało, że mężczyźni z doświadczeniami homoseksualnymi ponoszą większe ryzyko zachowań samobójczych niż mężczyźni heteroseksualni. "W obecnym studium porównanie mężczyzn o homoseksualnych doświadczeniach z mężczyznami o doświadczeniach wyłącznie heteroseksualnych sugeruje, że ci pierwsi mogą być pięciokrotnie częściej narażeni na podejmowanie prób samobójczych. (2)"

Opublikowane w American Journal of Public Health studium, które objęło niemal 3000 mężczyzn homoseksualnych i biseksualnych wskazuje, iż homoseksualiści popełniają samobójstwo trzykrotnie częściej niż ogół populacji Amerykanów. Autorzy studium piszą: "Dwadzieścia jeden procent stworzyło plan samobójstwa, 12 procent podjęło próbę samobójczą (niemal połowa z tych 12 procent podejmowała te próby wielokrotnie). Większość z niedoszłych samobójców podjęła pierwszą próbę przed ukończeniem 25 roku życia. (3)"

Studium bliźniaków, badające relacje między homoseksualizmem a samobójstwami, opublikowane w Archives of General Psychiatry wykazało, że homoseksualiści wykazywali istotnie wyższą skłonność do zachowań samobójczych niż mężczyźni heteroseksualni. "Prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej było 6,5 razy wyższe u homoseksualnego mężczyzny niż jego heteroseksualnego bliźniaka (4).

Inne studium, opublikowane w tym samym numerze Archives of General Psychiatry śledziło losy 1,007 młodych ludzi (od urodzenia). Osoby zaklasyfikowane jako geje, lesbijki i biseksualiści, zostali określeni jako znajdujący się w podwyższonej grupie ryzyka jeśli chodzi o depresję, uogólnione zaburzenia lekowe, zaburzenia zachowania, uzależnienie od nikotyny, nadużywanie innych substancji psychoaktywnych, myśli samobójcze i próby samobójcze. (5)

Co znaczące, w komentarzach do badań, zamieszczonych w tym samym numerze czasopisma, J. Michael Bailey ostrzega przed spekulowaniem na temat przyczyn zwiększonej skłonności do samobójstw, np. poglądem, iż "szeroko rozprzestrzenione uprzedzenia wobec homoseksualistów powodują, że stają się nieszczęśliwi, lub co gorsza - chorzy psychicznie". Według Bailey'a pytanie czy 'antyhomoseksualne postawy' mogą być częścią wytłumaczenia wysokiej skłonności do samobójstwa "musiałyby zostać udokumentowane (6)".

Powracając do tezy, iż powodem samobójstw homoseksualistów jest homofobia społeczeństwa, warto zwrócić szczególną uwagę na dane z Danii, gdzie od 1989 roku istnieje instytucja homoseksualnych związków partnerskich, a społeczne przyzwolenie na homoseksualizm bardzo wysokie.

Najnowsze dane (2009) z Danii pokazują, że (przynajmniej wśród homoseksualistów pozostających w legalnym związku) samobójstwa są znacząco częstsze niż wśród mężczyzn heteroseksualnych.
Studium wykazało, że homoseksualiści pozostający w związkach partnerskich popełniają samobójstwo ośmiokrotnie częściej niż żonaci mężczyźni heteroseksualni. W przypadku lesbijek prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa jest podwyższone, jednak tendencja ta nie jest istotna statystycznie (7).

Warto też zwrócić uwagę na badania z lat 70 ubiegłego wieku, czyli z czasów, gdy społeczna akceptacja homoseksualizmu była na niskim poziomie (8). Saghir i Robins (1978) badali przyczyny prób samobójczych wśród homoseksualistów - okazało się, że 2/3 prób podejmowanych było wskutek rozpadu związku, a nie braku zewnętrznej akceptacji związku.

Podobnie Bell i Weinberg (1981) stwierdzili, że główną przyczyną prób samobójczych wśród homoseksualistów był rozpad związku (9). Ponieważ poziom promiskuityzmu u homoseksualistów jest wyższy niż u heteroseksualistów, a 'stałe' związki krótsze, większa liczba prób samobójczych nie budzi zdziwienia.


(1) Garofalo, R. MD; Cameron R.W. Wolf, MS; Wissow, L.S. MD, MPH; Woods, E.R. MD, MPH; Goodman, E. MD (1999) Sexual Orientation and Risk of Suicide Attempts among a Representative Sample of Youth, Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 153: 487=493, s.490. (artykuł płatny)

(2) Cochran S.D., Mays, V.M. (2000) Lifetime Prevalence of Suicide Symptoms and Affective Disorders among Men Reporting Same-sex Partners: Results from NHANES III American Journal of Public Health 90: 573-578. (link bezpośrednio do pdf)

(3) Paul, J.P. et al, (2002) Suicide Attempts among Gay and Bisexual Men: Lifetime Prevalence and Antecedents, American Journal of Public Health 92: 1338. (artykuł płatny)

(4) Herrell, R. et al. (1999) Sexual Orientation and Suicidality: A Co-Twin Study in Adult Men, Archives of General Psychiatry 56: 867-874 (artykuł płatny)

(5) Fergusson, D.M. et al., (1999) Is Sexual Orientation Related to Mental Health Problems and Suicidality in Young People?, Archives of General Psychiatry 56, 876-880. (artykuł płatny) (6) Bailey J,M., (1999) Homosexuality and Mental Illness, Archives of General Psychiatry 56: 883-884 (artykuł płatny)

(7) Mathy, R.M., Cochran, S.D., Olsen, J., Mays, V.M. (2009). The association between relationship markers of sexual orientation and suicide: Denmark, 1990-2001. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (artykuł płatny)

(8) Saghir, M.T.; Robins, E. (1973): Male and Female Homosexuality, A Comprehensive Investigation. Williams and Wilkins, Baltimore Maryland.

(9) Bell, A.P.; Weinberg, M.S. (1978): Homosexualities. A Study Of Diversity Among Men And Women. Simon and Schuster, New York.