homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

poznaj opinie specjalistów

choroby homoseksualistówNiezdrowe zachowania seksualne pojawiają się zarówno wśród heteroseksualistów jak i homoseksualistów. Jednak dowody medyczne i społeczne wskazują, iż zachowania homoseksualne są zasadniczo, z definicji niezdrowe.

Mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami są bardziej narażeni na zagrożenia zdrowotne niż mężczyźni uprawiający seks z kobietami nie tylko ze względu na wyższy promiskuityzm, lecz też ze względu na naturę seksu homoseksualnego.

"Męskie zachowania homoseksualne nie są zwyczajnie "pasywne" lub "aktywne", ponieważ kontakty penis-odbyt, usta-penis i ręka-odbyt zwykle występują u obu partnerów, a kontakt ustno-analny nie jest rzadkim zjawiskiem... Kontakt ustno-analny jest przyczyną relatywnie wyższej częstości występowania u męskich homoseksualistów chorób spowodowanych patogenami jelitowymi. Uraz może ułatwić dostęp mikroorganizmom prowadząc do powstawania pierwotnych ognisk syfilitycznych w okolicach genitalno-analnych... Poza stosunkiem analnym, uraz może wywołać penetracja odbytu obiektami typu stymulatory różnego typu, ozdoby, protezy..." (1)

Choć specyficzne zachowania omówione poniżej mogą być praktykowane także czasem przez heteroseksualistów, homoseksualiści angażują się w nie w o wiele większym stopniu. (2)

a. kontakty analno-genitalne

Stosunek analny jest sine qua non seksu dla wielu męskich gejów. (3) Mimo to fizjologia człowieka jasno ukazuje, że ciało ludzkie nie jest przeznaczone do takiej aktywności. Odbyt zasadniczo różni się od pochwy w zakresie przystosowania do penetracji przez penis. Pochwa wydziela naturalne lubrykanty, a otacza ja cały zestaw mięśni. Składa się z błony śluzowej oraz wielowarstwowego nabłonka, dzięki czemu ruchy frykcyjne nie powodują uszkodzeń, a sperma nie wywołuje reakcji systemu immunologicznego. Dla porównania odbyt jest delikatnym mechanizmem złożonym z niewielu mięśni, zapewniających ruch w jedną stronę - na zewnątrz. Wskutek ruchów frykcyjnych i rozciągania zwieracz traci napięcie i zdolność zaciskania odbytu. W konsekwencji stosunki analne prowadzą do upławów kału, co łatwo przeradza się w problem chroniczny.

Potencjał uszkodzeń jest potęgowany przez fakt, iż odbyt składa się z pojedynczej warstwy nabłonka, oddzielającego wysoce ukrwioną tkankę. Dlatego penis z większą łatwością może spowodować infekcję odbytu niż pochwy. Pojedyncza warstwa nabłonka nie wytrzymuje tarcia związanego z penetracją przez penis, wskutek czego dochodzi do urazów narażających obu partnerów na kontakt z krwią i mikroorganizmami znajdującymi się w kale. Co więcej sperma ma działanie immunorepresywne. W przypadku normalnej fizjologii reproduktywnej, pozwala to spermie na wyłączenie obrony immunologicznej kobiety (inaczej plemniki zostałyby unieszkodliwione przez system immunologiczny zanim doszłoby do zapłodnienia). Doodbytnicza inseminacja królików wykazała, że sperma uszkadza system obrony immunologicznej (4). Nasienie może mieć analogiczny wpływ na ludzi. (5)

W rezultacie delikatna budowa odbytu oraz immunosupresywny wpływ spermy sprawiają, że stosunek analno-genitalny jest najwydajniejszym sposobem zarażania AIDS oraz innymi infekcjami. Lista chorób, z które z niezwykle podwyższoną częstotliwością występuje wśród męskich praktykujących homoseksualistów jako rezultat stosunków doodbytnicznych jest alarmująca:

 • rak odbytu
 • chlamydia trachomatis ( ziarnica weneryczna pachwin)
 • cryptosporidium ( kryptosporidia)
 • giardia lamblia ( lamblioza)
 • opryszczka pospolita (Herpes simplex)
 • HIV
 • wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • isospora belli (drobnoustrojowe zakażenie przewodu pokarmowego)
 • microsporidia ( zakażenie grzybicze)
 • rzeżączka
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B & C
 • syfilis (6)

Przenoszenie części tych chorób droga płciową jest tak rzadkie w populacji heteroseksualnej, że aż praktycznie nieznane. Inne, choć pojawiają się zarówno w populacji heteroseksualnej jak i homoseksualnej, w przeważającej mierze występują u homoseksualistów. Jednak w roku 1999 w King County, Washington (Seattle), zanotowano iż 85% przypadków zarażenia kiłą dotyczyło mężczyzn, którzy identyfikowali się jako aktywni homoseksualiści (7). Kiła wśród młodych homoseksualistów osiąga też rozmiary epidemii w San Francisco (8. W roku 1988 badanie CDC wykazało, że 21% wszystkich przypadków zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B było wynikiem stosunków homoseksualnych, podczas gdy 18% heteroseksualnych. (9) Ponieważ homoseksualiści stanowią zaledwie 1-3% ogółu populacji, (10) występuje u nich znacznie wyższa proporcja zakażeń niż w populacji heteroseksualnej. (11)

Stosunek analny naraża też mężczyzn na znacząco zwiększone ryzyko raka odbytu. Rak odbytu jest wynikiem infekcji pewnymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego, znanego jako kancerogen. Dane z roku 1989 wykazały, że procent zachorowań na raka odbytu w populacji homoseksualnej jest dziesięciokrotnie wyższy niż w heteroseksualnej, co więcej - nadal wzrasta. Dlatego rozpowszechnione występowanie raka odbytu wśród gejów budzi wiele obaw. Dla osób mających AIDS ryzyko wzrasta dwukrotnie. (12)

Inne problemy związane ze stosunkami analnymi to:

 • hemoroidy
 • urazy odbytu
 • zakleszczenia przedmiotów w odbycie (13)

b. kontakty oralno-analne

Udokumentowana jest ekstremalnie wysoka liczba przypadków infekcji pasożytami, jak i innych infekcji jelitowych wśród homoseksualistów uprawiających stosunki analno-oralne. W rzeczywistości infekcji tych jest tak wiele, że literatura medyczna opisuje syndrom 'gay bowel' - 'gejowskiego jelita' (14. "Syndrom gejowskiego jelita składa się z grupy przypadłości pojawiających się u osób uprawiających seks analny bez zabezpieczeń, anilingus, (wsuwanie języka do odbytu), lub fellatio następujące po współżyciu analnym". (15)

Choć u niektórych kobiet diagnozuje się infekcje gastryczno jelitowe związane z 'syndomem gejowskiego jelita', większość pacjentów cierpiących na ten zespół objawów to mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami." (16)

"Lizanie rowa" to uliczna nazwa kontaktu analno-oralnego. Ze względu na tę praktykę pasożyty jelitowe zwykle występujące w tropikach można znaleźć w ciałach amerykańskich gejów. W połączeniu ze stosunkiem analnym oraz innymi praktykami homoseksualnymi, "lizanie rowa" dostarcza okazji do zaistnienia dużej różnorodności infekcji.

Mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami mają lwi udział we wzrastającej w USA liczbie infekcji takimi chorobami przenoszonymi drogą płciową, które generalnie nie rozprzestrzeniają się drogą płciową.

Choroby te, mające konsekwencje w zakresie od poważnych zagrażających życiu do drobnych dolegliwości to m.in. wirusowe zapalenie wątroby typu A (17), lambioza, czerwonka (18), ludzki herpeswirus 8 (HHV-8) (19), meningokokowe zapalenie opon mózgowych (20), dyzenteria, salmonella, wszawica, świerzb, zatrucia pokarmowe (Campylobacter jejuni). (21)

Amerykańskie Centers for Disease Control (CDC) zanotowało w roku 1991 epidemię wirusowego zapalenia wątroby typu A w Nowym Jorku, z czego 78% zarażonych mężczyzn określali się jako homoseksualiści lub biseksualiści (22). Choć wirusowe zapalenie wątroby typu A może przenosić się nie tylko przez stosunki seksualne w wielu stanach USA notuje się przewagę homoseksualistów wśród osób zarażonych (23). Także salmonella rzadko przekazywana jest przez kontakt seksualny. Wyjątkiem jest tu populacja homoseksualistów uprawiających seks analno-oralny a także kontakty oralno-genitalne następujące bezpośrednio po stosunku analnym (24). Jednym z najbardziej niepokojących odkryć są odnotowywane przypadki przenoszenia drogą płciową duru brzusznego. Na tę tropikalną chorobę zapada rocznie zaledwie 400 obywateli USA. Zwykle jest to skutkiem spożycia za granicą zanieczyszczonego pożywienia czy wody. A jednak zdiagnozowano szereg zakażeń durem brzusznym przekazywanym drogą płciową w Ohio u serii partnerów seksualnych mężczyzny, który wrócił z Puerto Rico. (25)

W USA ludzki herpeswirus 8 (HVP-8) to choroba specyficzna wyłącznie dla populacji męskich homoseksualistów. Badacze odkryli także, że mężczyźni, którzy zarazili się AIDS wskutek stosunku homoseksualnego często zapadają na wcześniej niezwykle rzadką formę raka, zwaną mięsakiem Kaposiego. Mężczyźni, którzy zarażają się AIDS w kontaktach heteroseksualnych lub przez dożylne zażywanie narkotyków rzadko zapadają na ten typ raka. Niedawne badania potwierdzają, że mięsak Kaposiego rozwija się wskutek infekcji HHV-8. W The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badań, wykazujących że wśród męskiej populacji z San Francisco, 38% mężczyzn, którzy przyznali się do kontaktów homoseksualnych w ciągu minionych 5 lat było zarażonych wirusem HHV-8. Nie był nim zarażony żaden z heteroseksualistów. Badanie pozwalało na postawienie prognozy, iż spośród mężczyzn zarażonych zarówno HIV jak i HHV-8 50% zachoruje na mięsaka Kaposiego w ciągu kolejnych 10 lat. (26) Z literatury medycznej nie wykona jednoznacznie jakie konkretnie zachowania seksualne powodują przekazywanie HHV-8, jednak istnieje podejrzenie, że dokonuje się to za pośrednictwem śliny. (27)

c) odchody

U niektórych homoseksualistów następuje seksualizowanie ludzkich odchodów. Obejmuje to też niebezpieczną praktykę koprofilii, oznaczającej kontakt seksualny z kałem (28). Praktyka ta naraża uczestników na wszelkie ryzyko związane z kontaktami analno-oralnymi i seksem analnym.

d) fisting

"Fisting" to praktyka wsadzania ręki lub przedramienia w odbyt, co powoduje większe uszkodzenia niż stosunek analny. Rozluźnia się mięsień odbytu, mogą też powstać zadry. Rezultatem mogą być infekcje, zapalenia, a w konsekwencji - zwiększona podatność na choroby weneryczne. 21% homoseksualistów przyznaje się do uczestnictwa w takiej praktyce. (29)

e) sadyzm

Seksualizacja bólu i przemocy, opisywana jako sadyzm nazwana została tak po XVII-wiecznym pisarzu Markizie de Sade. Jego powieść Justyna opisuje powtarzające się gwałty oraz chłostę wymierzaną wbrew woli osoby jej doświadczającej. Nie wszyscy uprawiający praktyki sadystyczne angażują się w takie same działania. Jednak współczesna reklama 'konferencji' dla sadystów obejmowała ostrzeżenie, że jej uczestnicy mogą być świadkami 'celowego zadawania bólu, cięcia skóry sutkującego krwawieniem...' Umieszczone w programie warsztaty obejmowały 'fisting pochwy' (z demonstracją), "Seksualność sakralną a nacinaniem" połączoną z 'demonstracją nacinania na żywym podmiocie', warsztat wiązania i 'Body Harness', obejmujący "demonstrowanie i coaching wiązanie ciała, w tym geniataliów, dla mężczyzn i kobiet". (30)

Konsekwencje medyczne takich działań obejmują zarówno lekkie jak i ciężkie obrażenia, w zależności od rodzaju praktyki. (31) 37% homoseksualistów praktykuje jakąś z form sadyzmu. (32)

Konkluzje

Konsekwencje praktyk homoseksualnych znacząco zmieniły sposób dostarczania usług medycznych dla ogółu populacji. Zwiększona liczba przypadków pojawiania się czynników chorobotwórczych chorób wenerycznych w nieoczekiwanych miejscach zwykłe zapalenie krtani przestaje być czymś prostym do leczenia. Lekarze muszą aktualnie zadawać dodatkowe pytania testujące, by uniknąć ryzyka nietrafnej diagnozy. Zestaw pytań dotyczących np. zapalenia krtani muszą obejmować w tej chwili pytania o praktyki seksu oralnego i analnego. Problem hemoroidów wyszedł z zakresu problemów chirurgicznych. Musimy w tej chwili wypytywać pacjenta o jego praktyki seksualne, gdyż rak odbytu, rzeżączka odbytu i chlamydioza mogą kryć się pod zjawiskiem wyglądającym z pozoru na "zwykłe hemoroidy" (33). Co więcej, dane wykazują, że np. w 75% przypadków rzeżączka odbytu i krtani przebiegają bezobjawowo. (34)

Wpływ konsekwencji zdrowotnych seksu gejowskiego nie ogranicza się do samych homoseksualistów. Choć około 11 milionów Amerykanów choruje na raka, a zaledwie ? miliona choruje na AIDS (35), koszty leczenie AIDS są siedmiokrotnie wyższe niż leczenia raka. (36)

Gdy weźmie się pod uwagę wydatki na cukrzycę i choroby serca (37), dysproporcja okazuje się jeszcze bardziej uderzająca. W konsekwencji nieproporcjonalnie wielka kwota wydawana na AIDS odciąga fundusze z badań chorób, które dotykają większą liczbę osób.

Fragment "The Health Risks of Gay Sex" JOHN R. DIGGS, JR., M.D.


(1) R. R. Wilcox, (1981) Sexual Behaviour and Sexually Transmitted Disease Patterns in Male Homosexuals, British Journal of Venereal Diseases, 57(3): 167-169, 167.

(2) Robert T. Michael, i.in., (1994) Sex in America: a Definitive Survey, s. 140-141, Table 11, Boston: Little, Brown, and Co.,
Gabriel Rotello (1998) Sexual Ecology: AIDS and the Destiny of Gay Men, New York: Penguin Group, s. 75-76.

(3) Rotello (1998) s. 92

(4) Jon M. Richards, J. Michael Bedford, Steven S. Witkin, (1984). Rectal Insemination Modifies Immune Responses in Rabbits, Science, 27(224): 390-392 .

(5) S. S. Witkin and J. Sonnabend, (1983) Immune Responses to Spermatozoa in Homosexual Men, Fertility and Sterility, 39(3): 337-342, s. 340-341

(6) Anne Rompalo, (1990) Sexually Transmitted Causes of Gastrointestinal Symptoms in Homosexual Men, Medical Clinics of North America, 74(6): 1633-1645;
"Anal Health for Men and Women," LGBTHealthChannel
"Safer Sex (MSM) for Men who Have Sex with Men," LGBTHealthChannel

(7) Resurgent Bacterial Sexually Transmitted Disease Among Men Who Have Sex With Men ? King County, Washington, 1997-1999, Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC, 48(35): 773-777 (10 września 1999).

(8) Christopher Heredia,(26.10.2001) Big spike in cases of syphilis w S.F.: Gay, bisexual men affected most. San Francisco Chronicle,

(9) Changing Patterns of Groups at High Risk for Hepatitis B in the United States (22.07.1988) Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC, 37(28): 429-432, s. 437.

(10) Edward O. Laumann, John H. Gagnon, et al., (1994) The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States, s. 293, Chicago: University of Chicago Press;
Michael, i in. s. 176;
David Forman, Clair Chilvers, (1989) Sexual Behavior of Young and Middle-Aged Men in England and Wales, British Medical Journal, 298: 1137-1142;
Gary Remafedi, i in. (1992), Demography of Sexual Orientation in Adolescents, Pediatrics, 89: 714-721.

(11) Mads Melbye, Charles Rabkin, i in. (1994) Changing patterns of anal cancer incidence in the United States, 1940-1989, American Journal of Epidemiology, 139: 772-780, s. 779, Table 2

(12) James Goedert, i in., (20.06.1998) Spectrum of AIDS-associated malignant disorders, The Lancet, 351: 1833-1839, s. 1836.

(13) Anal Health for Men and Women, LGBTHealthChannel,
J. E. Barone, i in. (1983) Management of Foreign Bodies and Trauma of the Rectum, Surgery, Gynecology and Obstetrics, 156(4): 453-457

(14) Henry Kazal, i in. (1976) The gay bowel syndrome: Clinicopathologic correlation in 260 cases, Annals of Clinical and Laboratory Science, 6(2): 184-192

(15) Glen E. Hastings, Richard Weber, (1994) Use of the term 'Gay Bowel Syndrome,' reply to a letter to the editor, American Family Physician, 49(3): 582

(16) tamże.;
E. K. Markell, i in. (1983) Intestinal Parasitic Infections in Homosexual Men at a San Francisco Health Fair, Western Journal of Medicine, 139(2): 177-178.

(17) Hepatitis A among Homosexual Men ? United States, Canada, and Australia,(06.03.1992) Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC, 41(09): 155, 161-164 .

(18) Rompalo, s. 1640.

(19) H. Naher, B. Lenhard, i in. (1995), Detection of Epstein-Barr virus DNA in anal scrapings from HIV-positive homosexual men, Archives of Dermatological Research, 287(6): 608- 611.

(20) B. L. Carlson, N. J. Fiumara, i in., (1980) Isolation of Neisseria meningitidis from anogenital specimens from homosexual men, Sexually Transmitted Diseases, 7(2): 71-73.

(21) Paulet and G. Stoffels, (10.10.1989) Maladies anorectales sexuellement transmissibles ["Sexually-Transmissible Anorectal Diseases"], Revue Medicale Bruxelles, 10(8): 327-334,

(22) Hepatitis A among Homosexual Men ? United States, Canada, and Australia (06.03.1992). Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC, 41(09): 155, 161-164

(23) Tamże.

(24) C. M. Thorpe, G. T. Keutsch (1999) Enteric bacterial pathogens: Shigella, Salmonella, Campylobacter, w K. K. Holmes, s. A. Mardh, i in., (red.), Sexually Transmitted Diseases (wydanie 3), s. 549, New York: McGraw-Hill Health Professionals Division.

(25) Tim Bonfield, "Typhoid traced to sex encounters," Cincinnati Enquirer, April 26, 2001;
Erin McClam, (24.04.2001) Health Officials Document First Sexual Transmission of Typhoid in U.S., Associated Press,. Rzecznik Foodborne and Diarrheal Diseases Branch, Division of Bacterial and Mycotic Diseases (CDC, Atlanta, Georgia), potwierdził ten raport i dodał link w 2002.

(26) Jeffrey Martin, i in., (1998) Sexual Transmission and the Natural History of Human Herpes Virus 8 Infection, New England Journal of Medicine, 338(14): 948-954, s. 952 .

(27) Alexandra M. Levine, (23-25.04.2001) Kaposi's Sarcoma: Far From Gone,referat wygłoszony na 5th International AIDS Malignancy Conference, Bethesda, Maryland.

(28) Paraphilias, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, (2000) s. 576, Washington: American Psychiatric Association.
Karla Jay, Allen Young,(1979) The Gay Report: Lesbians and Gay Men Speak Out About Sexual Experiences and Lifestyles, s. 554-555, New York: Summit Books.

(29) Jay i Young, s. 554-555.

(30) Michigan Rope - internetowa reklama "Bondage and Beyond," który miał się odbyć 9-10.02.2002, w hotelu na przedmieściach Detroit, Michigan, reklama ta wywołała jednak na tyle powszechne oburzenie, że w rezultacie hotel odwołał rezerewację i konferencja nie odbyła się

(31) Sadystyczny gwałt na 13-letnim Jesse Dirkhising 26.10.1999, spowodował jego śmierć. relacja: Andrew Sullivan (1.04.2001) The Death of Jesse Dirkhising, The Pittsburgh Post-Gazette

(32) Jay i Young, s. 554-555.

(33) Gay and Lesbian Medical Association, MSM: Clinician's Guide to Incorporating Sexual Risk Assessment in Routine Visits,

(34) S. Bygdeman, (1981) Gonorrhea in men with homosexual contacts. Serogroups of isolated gonococcal strains related to antibiotic susceptibility, site of infection, and symptoms, British Journal of Venereal Diseases, 57(5): 320-324

(35) 1 stycznia 1999, the National Cancer Institute (NCI) oceniło występowanie raka w USA na 8.9 miliona przypadków. Estimated US Cancer Prevalence Counts: Who Are Our Cancer Survivors in the US?, Cancer Control & Population Sciences, National Cancer Institute, April 2002.
W 1999, the American Cancer Society (ACS) oszacowało 1,221,800 nowych przypadków raka w USA i 563,100 śmierci z powodu raka Cancer Facts and Figures 1999,(1999) s. 4, American Cancer Society, Inc.
W 2000, the ACS oszacował 1,220,100 nowych przypadków raka i 552,200 śmierci na raka, Cancer Facts and Figures 2000,(2000) s. 4, American Cancer Society, Inc.
W 2001, the ACS oszacował 1,268,000 nowych przypadków raka i 553,400 śmierci Cancer Facts and Figures 2001, (2001) s. 5, American Cancer Society, Inc.
Rezultaty te pokazują wzrost w postaci 2,041,200 nowych przypadków raka na przestrzeni trzech lat i 10,941,200 osób chorujących na raka w dniu 1.01. 2002. W 2001 zanotowano 793,025 przypadków AIDS Basic Statistics, CDC ? Division of HIV/AIDS Prevention,(2001)

(36) Fundusz federalny na badania nad AIDS w roku 2001 wynosił $2,247,000,000, podczas gdy fundusz przeznaczony nad badania nad rakiem wyniósł $4,376,400,000. "Funding For Research Areas of Interest," National Institute of Health, (2002).

(37) Tamże ;
Fast Stats Ato Z: Diabetes, CDC ? National Center for Health Statistics, (04.06.2002),
Fast Stats A to Z: Heart Disease" CDC ? National Center for Health Statistics, (06.06.2002)