homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

poznaj opinie specjalistów

Jednym z częstszych zarzutów wobec Polaków ze strony aktywistów gejowskich jest zarzut dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Jakie są postawy polskiego społeczeństwa wobec homoseksualistów?

Badania Centrum Badania Opinii Społecznej z roku 2008 wykazują:

Postawa wobec organizowanych parad równości i promocji homoseksualnego stylu życia:

Czy organizacje grupujące gejów i lesbijki powinny mieć prawo urządzać publiczne manifestacje czy też nie?
 • tak 27%
 • nie 66%
Czy pary gejów i lesbijek powinny mieć prawo publicznie pokazywać swój sposób życia czy też nie?
 • tak 25%
 • nie 69%

Postawa wobec nadawania parom homoseksualnym przywilejów przysługujących małżeństwom i rodzinom:

Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki niebędące małżeństwem, w których partnerzy mieliby prawa majątkowe przysługujące małżonkom, np. prawo do wspólnego opodatkowania, prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze
 • tak 41%
 • nie 48%
Zawierać związki małżeńskie
 • tak 17%
 • nie 76%
Adoptować dzieci
 • tak: 6%
 • nie: 94%

Tolerancja homoseksualizmu

Czy uwaąa Pan(i), że:
 • homoseksualizm nie jest rzeczą normalną i nie wolno go tolerować 31%
 • homoseksualizm jest wprawdzie odstępstwem od normy, lecz nalezy go tolerować 52%
 • homoseksualizm jest rzeczą normalna 8%
 • trudno powiedzieć 9%
Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze soba w intymnym związku, powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne?
 • tak 37%
 • nie 37%
 • trudno powiedzieć 26%

Postawa wobec nadawania homoseksualistom przywilejów przysługujących innym mniejszościom (np. osobom niepełnosprawnym mniejszościom narodowym itp.):

Czy, Pana(i) zdaniem, państwo powinno ochraniać homoseksualistów, zwalczać ich czy też traktować obojętnie?
 • ochraniać 13%
 • traktować obojętnie 57%
 • zwalczać 10%

Jak widać polskie społeczeństwo nie akceptuje publicznej promocji homoseksualizmu oraz nadawania homoseksualistom przywilejów przysługującym małżeństwom, a także nadawania homoseksualistom statusu uprzywilejowanej mniejszości wymagającej szczególnej ochrony.

Na uwagę zasługuje jednak punkt odnoszący się do sprawy dziedziczenia majątku przez partnerów - tu aż 41% popiera ten pomysł. Wynika z tego niebezpośrednio zrozumienie i współczucie dla par pozostających ze sobą w trwałym, wyłącznym związku.

Podobnie - brak tolerancji wobec homoseksualizmu i brak zgody na uprawianie homoerotycznego seksu w warunkach prywatności wykazuje zaledwie 31% i 37% społeczeństwa.

Źródło: Notatka z badań: "Prawa gejów i lesbijek", czerwiec 2008.