homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

Dane statystyczne wskazują, że homoseksualiści żyją średnio o 20 lat krócej niż osoby heteroseksualne.

Czytaj więcej: Długość życia homoseksualistów

Lesbijki są silniej niż kobiety heteroseksualne narażone na choroby weneryczne oraz inne problemy zdrowotne (1). Jednakże konsekwencje zdrowotne praktyk lesbijskich są znacznie gorzej udokumentowane niż praktyk homoseksualnych męskich.

Czytaj więcej: Ryzyko zdrowotne lesbijek

"Wygląda na to, że epidemia AIDS ustabilizowała się w większości regionów świata, choć nadal rozpowszechnia się w Europie Wschodniej, Środkowej Azji i niektórych innych partiach Azji, co jest spowodowane nowymi infekcjami. Obszar Afryki na południe od Sahary jest regionem najciężej dotkniętym epidemią - stamtąd pochodzi 71% nowych zachorowań na AIDS w roku 2008. Następuje jednak coraz lepiej udokumentowane odrodzenie epidemii AIDS wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami w krajach wysoko rozwiniętych. (1)"

Czytaj więcej: Homoseksualizm a AIDS

choroby homoseksualistów

Czy seks homoseksualny jest 'naturalny'? Czy jest zdrową alternatywą stosunku heteroseksualnego? Dlaczego odpowiedź na to pytanie jest ważna? Ponieważ nawet osoba akceptująca w pełni swój homoseksualizm ma prawo do wiedzy o zagrożeniach, jakie stwarza uprawianie seksu homoseksualnego.

Czytaj więcej: Seks homoerotyczny? zagrożenia zdrowotne

Firma internetowa, u której na serwerze znajduje się nasza strona otrzymała we wrześniu 2011 szereg pism żądających zamknięcia witryny. Gdy to nie nastąpiło firma doświadczyła szeregu włamań na serwery. W ich wyniku został zniszczony serwer, na którym firma trzymała nie tylko naszą stronę, lecz strony innych klientów. W tej chwili został wprowadzony wysoki poziom zabezpieczeń. Oczywiście jedno z drugim może nie mieć absolutnie nic wspólnego i jesteśmy dalecy od posądzania niżej podpisanych organizacji od posuwania się do takich metod.

Czytaj więcej: Naukowy charakter witryny homoseksualizm.edu.pl

Uwagę moją przykuła dyskusja dyskusja wokół zjawiska homofobii pod jednym z blogow na fronda.pl. Zobaczyłem tam argument iż "podłożem homofobii jest lek przed własnym, nieakceptowanym i ukrytym homoseksualizmem". Na poparcie tej tezy zostały zacytowane prace Adams et. al. ¨Is homofobia associated with homosexual arousal¨ J Abnormal Psychology 1996, 105 (3): 440-445. Odniosę się więc do tej pozycji literatury.

Czytaj więcej: Czy "homofobi" to zakamuflowani homoseksualiści?

Wokół homoseksualizmu narosło wiele mitów. Broszura Family Research Council zwięźle ukazuje ich źródło, wskazując co nauka rzeczywiście na na ten temat do powiedzenia.

Czytaj więcej: Homoseksualizm: 10 największych mitów

"(...) zakaz zawierania małżeństw czy adopcji dzieci nie jest dyskryminacją. To, że małżeństwo jest wspierane przez państwo, ma swoje głębokie uzasadnienie. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny ma do odegrania ważną społeczną role. Musimy przecież brać pod uwagę nie tylko prawa osoby homoseksualnej, ale i prawa dziecka."

prof. Andrzej Zoll dla dziennika Rzeczpospolita, 07 czerwca 2010

Czytaj więcej: Sytuacja prawna osób homoseksualnych w Polsce

Nawet naukowcy skoncentrowani na poszukiwaniu biologicznych uwarunkowań homoseksualizmu, przyznają, że na jego powstawanie mają wpływ czynniki środowiskowe. Nie powstała jednak ani jedna teoria, która potrafiłaby wyjaśnić powstawanie homoseksualizmu na drodze niepatologicznej. Wydawałoby się, że teorią taką może być EBE Daryla Bema...

Czytaj więcej: Krytyka teorii Bema

Być może czytałeś historie, zarówno wymyślone, jak i prawdziwe, osób, którym nie powiodła się próba wyjścia z homoseksualizmu, i które żałują, że w ogóle ją podejęły. Być może czytałeś autorytarne wypowiedzi typu: to jest szkodliwe i nieetyczne, tak twierdzą naukowcy. Dowiedz się, jak jest naprawdę.

Czytaj więcej: APA twierdzi, że terapia reorientacyjna jest szkodliwa ? jak jest naprawdę?

Jednym z częstszych zarzutów wobec Polaków ze strony aktywistów gejowskich jest zarzut dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Jakie są postawy polskiego społeczeństwa wobec homoseksualistów?

Czytaj więcej: Czy Polacy dyskryminują homoseksualistów?

status prawny homoseksualizmuW roku 1973 homoseksualizm został wykreślony ze spisu zaburzeń psychicznych wydawanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrycze (DSM). W ślad za tym poszły decyzje innych stowarzyszeń zrzeszających terapeutów. W roku 1990 homoseksualizm został wykreślony z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10, wydawanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

ICD-10, w sekcji F.66 "Zaburzenia psychologiczne i behawioralne związane z rozwojem seksualnym i orientacją" zaznacza: "Orientacja seksualna jako taka nie może być uznawana za zaburzenie"

Czytaj więcej: Zjawisko homoseksualizmu

Źródła homoseksualizmu

Według tej teorii orientacja homoseksualna jest wynikiem kombinacji wrodzonych predyspozycji i czynników środowiskowych.

Konkretnie: powstaje na bazie pewnych odziedziczonych cech osobowości, na które nałożyły się nieprawidłowa struktura rodzinna oraz/lub inne negatywne przeżycia w dzieciństwie i wynikające z nich urazy (zranienia) emocjonalne.

Oznacza to, że pewne cechy wrodzone sprawiają, że człowiek staje się bardziej wrażliwy na bodźce społeczne prowadzące do homoseksualizmu. Jednak z drugiej strony - nie wszystkie osoby o tych cechach wrodzonych zostają homoseksualistami.

Praktyka oraz badania naukowe wskazują na prawdziwość tej teorii.

Konsekwencje uznania teorii interakcyjnej:

  • traktowanie osób o skłonnościach homoseksualnych z należnym im szacunkiem i troską
  • pomoc homoseksualistom cierpiącym z powodu odczuwanych skłonności homoerotycznych, ukierunkowana nie tyle na akceptację swego homoseksualizmu, co uleczanie problemów psychologicznych i zranień leżących u podstaw problemów
  • możliwość autentycznej reorientacji seksualnej.

Czytaj więcej: Homoseksualizm jako zaburzenie tożsamości płciowej? teoria interakcyjna

Źródła homoseksualizmu

Teoria ta zakłada, że człowiek dokonuje wolnego wyboru zostania homoseksualistą. Pogląd ten był szeroko rozpowszechniony w latach 50 i 60 ubiegłego wieku, a przyczyniły się do tego także głosy zadeklarowanych homoseksualistów. Podkreślali oni, że dokonują wyboru homoseksualizmu jako stylu życia, ponieważ z jego luzem moralnym i odrzuceniem konwencji jest o wiele bardziej atrakcyjny od konwencjonalnego. (1) Pogląd ten jest niemożliwy do udowodnienia. Jedyną możliwą metodą badania jest pytanie homoseksualistów o ich pogląd na tę sprawę. Jednak uzyskamy w ten sposób wyłącznie ich subiektywne odczucia. Czyli w rzeczywistości przekonanie: "to mój wybór" może być po prostu racjonalizacją czegoś, co zaszło niezależnie od jego woli.

Konsekwencje uznania teorii preferencyjnej:

  • zmuszanie osób homoseksualnych do zmiany preferencji seksualnych, w sytuacji gdy zaburzają jego funkcjonowanie w grupie społecznej (rodzina, miejsce pracy itp.)
  • penalizacja homoseksualizmu jako gorszącego i zaburzającego ład społeczny.

Czytaj więcej: Homoseksualizm jako wybór? teoria preferencyjna

Źródła homoseksualizmu

Pogląd, że człowiek rodzi się homoseksualistą i nie mają na to żadnego wpływu czynniki środowiskowe, jest bardzo rozpowszechniony. Zarówno wśród aktywistów gejowskich, jak i części profesjonalistów (seksuologów, psychologów, psychiatrów) panuje przekonanie, że choć do tej pory nie udało się ustalić biologicznych źródeł homoseksualizmu - jest to tylko kwestia czasu.

Gdyby udało się uzyskać dowody na bezwarunkowo wrodzony charakter homoseksualizmu, miałoby to szereg konsekwencji:

  • oznaczałoby to, że niemożliwa jest reorientacja seksualna (tak jak niemożliwa jest np. zmiana rasy)
  • homoseksualistom należałoby nadać przywileje podobne do posiadanych przez inne naturalne mniejszości (wzorowane np. na prawach antydyskryminacyjnych ze względu na przynależność rasową, niepełnosprawność itp.)
  • związki homoseksualne jako naturalna, biologicznie uwarunkowana alternatywa związków heteroseksualnych powinny uzyskać takie same przywileje jak heteroseksualne (np. prawo do zawierania małżeństw, adopcji dzieci)
  • jedyną dozwoloną terapią dla osób nie akceptujących swych homoseksualnych skłonności byłaby terapia nakierowana na uzyskanie całkowitej ich akceptacji
  • .

Czytaj więcej: Homoseksualizm jako predyspozycja wrodzona ? teoria biologiczna