homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

Przeglądając Państwa portal, odnoszę wrażenie, że jego podstawowym przesłaniem, jest to, iż z homoseksualizmu można wyjść. Tezę tę podpierają Państwo cytowaniem dziesiątków artykułów naukowych, a niedowiarki mogą zajrzeć do oryginałów badań. Skądinąd jednak wiem, że niektórzy nazywają to pseudonaukową manipulacją danymi. Jak to wyjaśnić?

 - To problem dysonansu poznawczego. Dwa słowa wstępu - zapewne wie Pan, z czym wiąże się proces tak zwanego coming out.

Gdy człowiek do tej pory ukrywający swój homoseksualizm decyduje się ujawnić jako homoseksualista. Otrzymuje przy tym wsparcie ze strony innych homoseksualistów.

- Owszem, ale to nie wszystko. Podstawą do 'ujawnienia się' jest zaakceptowanie bez zastrzeżeń swojego homoseksualizmu oraz odrzucenie pragnienia, żeby z niego wyjść. Jak każda inicjacja jest to przeżycie niezwykle silne i każdy homoseksualista, który się na to zdecydował, ocenia swój coming out bardzo pozytywnie.

Całość wywiadu: Polonia Christiana - nr 20 maj-czerwiec 2011