homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

FAQ

10 procent populacji

Fakt :

Fakt: Mniej niż 3% dorosłych Amerykanów identyfikuje się jako homoseksualiści

Mit o dziesięciu procentach homoseksualistów w populacji ma źródło w pracy osławionego badacza seksualności Alfreda Kinsey'a (1). Jego badania zachowań seksualnych Amerykanów w latach 1940 zostały całkowicie zdyskredytowane, ponieważ "nie spełniły nawet najbardziej podstawowych warunków uzyskania reprezentatywnej próbki całości populacji" (2). A nawet Kinsey nie utrzymywał, że dziesięć procent populacji jest wyłącznie homoseksualna przez całe życie - nawet wśród badanych Kinsey'a tylko 4% spełniało te warunki. Zamiast tego utrzymywał, że: "10% mężczyzn co najmniej przez trzy lata byli bardziej lub mniej wyłącznie homoseksualni" (3). W rzeczywistości słynna "skala Kinsey'a" opisywała orientację seksualna na kontinuum (od zero - dla osoby wyłącznie heteroseksualnej, do 6 - osoby całkowicie homoseksualnej), zakładając że niewiele osób jest wyłącznie homo lub heteroseksualnych. (4)

Późniejsze badania zmodyfikowały nawet to założenie. W rzeczywistości przeważająca większość populacji jest wyłącznie heteroseksualna. Jednakże w ramach tej niewielkiej liczby osób, które kiedykolwiek doświadczyły homoseksualizmu na którejkolwiek z trzech miar (skłonności, zachowania, tożsamość), osoby, które są wyłącznie homoseksualne w każdym z tych wymiarów przez całe życie to znikoma liczba 0,6% mężczyzn i 0,2% kobiet. (5)

Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wymiar tożsamości, procent populacji identyfikującej się jako homoseksualiści lub biseksualiści jest niewielka. Przekonujące tego dowody pochodzą z niespodziewanego źródła - konsorcjum 31 wiodących organizacji walczących o prawa homoseksualistów w Ameryce. W oświadczeniu złożonym przed Sądem najwyższym w sprawie Lawrence v. Texas w roku 2003 przyznali:

"Najszerzej akceptowanym badaniem nad praktykami seksualnymi w USA jest National Health and Social Life Survey (NHSLS). W ramach badan NHSLS stwierdzono, iż 2,8% populacji mężczyzn oraz 1,4% populacji kobiet identyfikuje się jako geje, lesbijki lub biseksualiści. Patrz: Laumann et al., The Social Organization of Sex: Sexual Practices in the United States (1994). (6)"

10 % populacji to geje?

W ramach badan NHSLS stwierdzono, iż 2,8% mężczyzn identyfikuje się jako geje, lub biseksualiści.

10 % populacji to lesbijki?

W ramach badan NHSLS stwierdzono, iż 1,4% populacji kobiet identyfikuje się jako lesbijki lub biseksualistki.

Jak dotąd można uczciwie powiedzieć, że mit 10% został zdyskredytowany na chwile obecną (7) nawet przez organizacje gejowskie. Mimo to wyszukiwanie Google zwraca 27.970.000 wyników na frazę 'ten percent gay'.

Powrót do spisu mitów


(1) Polecamy dwa obszerne opracowania krytyczne badań i etyki Kinsey'a - Judith A. Reisman, Edward W. Eichel, Kinsey, Sex and Fraud: The Indoctrination of a People (Lafayette, La.: Huntington House, 1990); oraz Judith A. Reisman, Kinsey: Crimes and Consequences: The Red Queen and the Grand Scheme (Arlington, Va.: Institute for Media Education, 1998).

(2) Edward O. Laumann, John H. Gagnon, Robert T. Michael, Stuart Michaels, The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), s. 35. Patrz także: Robert T. Michael, John H. Gagnon, Edward O. Laumann, Gina Kolata, Sex in America: A Definitive Survey (Boston: Little, Brown and Co., 1994), s. 17-19.

(3) Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Sexual behavior in the human male (Philadelphia: Saunders, 1948), s. 650-51; [cytowane w:] Laumann, et al., The Social Organization of Sexuality, s. 288.

(4) Patrz - strona internetowa Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction: http:// www.kinseyinstitute.org/research/ak-hhscale.html

(5) Laumann, et al., The Social Organization of Sexuality, s. 312.

(6) Lawrence v. Texas, Docket No. 02-102 (U.S. Supreme Court), oświadczenie amici curiae Human Rights Campaign et al., 16 Stycznia 2003, s. 16 (przypis 42).

(7) Stan na 1 kwietnia 2010.