homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

FAQ

adopcja homoseksualna

Fakt:
Procent przypadków molestowania seksualnego dzieci, w których mężczyźni molestują chłopców jest wielokrotnie wyższy niż procent dorosłych homoseksualistów w populacji, a większość mężczyzn molestujących seksualnie chłopców identyfikuje się jako homoseksualiści lub biseksualiści.

Gdyby mit ten był prawdziwy, podtrzymywałby założenie, iż homoseksualistom powinno się pozwolić na pracę z dziećmi jako nauczyciele, drużynowi i wychowawcy. Jednak nie jest to prawdą. Badania wyraźnie wykazują, że molestowanie homoseksualne (najczęściej mężczyźni molestujący chłopców) występuje proporcjonalnie częściej niż wynikałoby z procentowego udziału homoseksualnych dorosłych w populacji, a wiele osób molestujących identyfikuje się jako homoseksualiści.

Omawiając to (prawdopodobnie wzbudzające najsilniejsze protesty) twierdzenie dotyczące homoseksualistów potrzebne jest kilka wyjaśnień. Nie oznacza to, że wszyscy homoseksualiści molestują seksualnie dzieci, nikt nigdy tego nie twierdził. Nie oznacza to nawet, że większość homoseksualistów molestuje dzieci - nie ma podstaw by tak twierdzić. Jednak istnieją dowody na to, że proporcja osób molestujących dzieci do niemolestujących jest wyższa wśród homoseksualistów niż wśród heteroseksualistów.

Konkluzja ta opiera się na trzech kluczowych faktach:

1) Pedofilami są z reguły mężczyźni. Raport American Professional Society on the Abuse of Children donosi" "zarówno w próbach klinicznych jak i nie klinicznych, większość przestępców to mężczyźni (1)" Książka "Molestowanie seksualne dzieci" zawiera informację, że jedynie 12 z 3000 skazanych pedofili w Anglii było płci żeńskiej" (2).

2) Znacząca liczba ofiar molestowania jest płci męskiej. W badaniu obejmującym 457 przestępców, którzy wykorzystywali seksualnie dzieci stwierdzono, że "około jedna trzecia przestępców seksualnych kierowała swą aktywność seksualną na osoby płci męskiej" (3).  W badaniu opublikowanym w Journal of Sex Research stwierdzono, że choć liczba heteroseksualistów przewyższa liczbę homoseksualistów w proporcjach 20 do 1, pedofile homoseksualni popełniają jedną trzecią całkowitej liczby przestępstw seksualnych wobec dzieci (4).

3) Wielu pedofili identyfikuje się jako homoseksualiści. Wielu ludzi piszących o problemie pedofilii argumentuje, iż większość mężczyzn molestujących seksualnie chłopców odczuwa podniecenie wyłącznie w stosunku do dzieci, lecz nie wobec dorosłych mężczyzn, jednak nie przytaczają żadnych konkretnych danych na potwierdzenie tego roszczenia (5). W rzeczywistości badanie obejmujące 229 skazanych przestępców seksualnych wobec dzieci wykazało iż: "86% przestępców molestujących chłopców określało się jako homoseksualiści lub biseksualiści" (6).

Ponieważ niemal 30% przypadków molestowania seksualnego dzieci jest popełnianych przez homoseksualnych lub biseksualnych mężczyzn (7), a mniej niż 3% Amerykanów identyfikuje się jako homoseksualiści lub biseksualiści (8) możemy wnioskować, iż prawdopodobieństwo molestowania seksualnego dzieci przez homoseksualistę lub biseksualistę jest około dziesięciokrotnie wyższe niż przez heteroseksualistę.

Dodatkowo, poza danymi wykazującymi podwyższone proporcje homoseksualnej pedofilii, istnieje jasno określona homoseksualna sub-kultura mężczyzn, otwarcie promujących seksualne relacje między dorosłymi mężczyznami a nieletnimi chłopcami, zarówno w wieku przedpokwitaniowym jak i pokwitaniowym. Relacje takie określa się w niektórych badaniach brzmiącymi neutralnie eufemizmami jak: "age-discrepant sexual relations (ADSRs) (9)-(relacje seksualne niedyskryminujące wiekowo) lub "intergenerational intimacy?" (intymność międzypokoleniowa) (10).

Lesbijska pisarka Paula Martinac  podsumowuje ten fenomen:
"Niektórzy geje nadal utrzymują, że dorosły uprawiający homoerotyczny seks z kimś nieletnim, wyświadcza temu dziecku w pewnym sensie przysługę, pomagając mu 'ujawnić się'... Seks między dorosłym a dzieckiem jest spostrzegany jako ważny aspekt gejowskiej kultury, odwołującej się do 'greckiej miłości' czasów starożytnych. Ta romantyczna wersja relacji między dorosłymi a nieletnimi jest podstawowym motywem literatury gejowskiej, pojawia się też w filmach o gejowskiej tematyce... Zeszłego lata brałam udział w wieczorku autorskim gejowskiego poety odczytującego długi utwór opowiadający o tym, jak flirtujący chłopiec pozostający pod jego opieką podniecił go seksualnie. W odpowiedzi mężczyzna wszedł do pokoju chłopca i wykorzystał go seksualnie w czasie snu... Niepokojący był fakt, że większość gejowskich słuchaczy nagrodziła poetę rzęsistymi brawami... Społeczność lesbijska i gejowska nigdy nie odniesie sukcesu w walce ze stereotypem pedofila, jeśli nie przestaniemy zezwalać na seks z nieletnimi... (11)"

Powrót do spisu mitów


(1) Kristin Anderson Moore, et al., 2002. "Marriage from a Child's Perspective: How Does Family Structure Affect Children and What Can We Do About It?", Child Trends Research Brief  (Washington, D.C.: Child Trends) (June): 1
(2) Kyle D. Pruett, Fatherneed: Why Father Care is as Es­sential as Mother Care for Your Child (New York: The Free Press, 2000).
(3) Kurt Freund, et al., "Pedophilia and Heterosexuality vs. Homosexuality", Journal of Sex & Marital Therapy 10 (1984): 197.
(4) Kurt Freund, Robin Watson, and Douglas Rienzo, "Heterosexuality, Homosexuality, and Erotic Age Preference", The Journal of Sex Research 26, No. 1 (February, 1989): 107.
(5) Prosimy np. porównać z oświadczeniem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 30 czerwca 2006, w którym brakuje odwołania do jakichkolwiek badań potwierdzających ich tezy (przyp. tłumacza).
(6) W. D. Erickson, "Behavior Patterns of Child Mo- lesters", Archives of Sexual Behavior 17 (1988): 83.
(7) Co obliczono następująco: jak wykazują dane jedna trzecia przypadków molestowania seksualnego jest dokonywana przez mężczyzn na chłopcach, z czego 86% dorosłych identyfikuje się jako homo lub biseksualiści
(8) Edward O. Laumann, John H. Gagnon, Robert T. Michael, and Stuart Michaels, "The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), s. 293?"Altogether, 2.8 percent of the men and 1.4 percent of the women reported some level of homosexual (or bisexual) identity".
(9) Bruce Rind, (2001) "Gay and bisexual adolescent boys" sexual experiences with men: An empirical examination of psychological correlates in a nonclinical sample,? Archives of Sexual Behavior Vol. 30/4,; 
Jessica L. Stanley, Kim Bartholomew, Doug Oram, (2004) "Gay and Bisexual Men?s Age-Discrepant Childhood Sexual Experiences", The Journal of Sex Research, Vol. 41/ 4, s. 381-389
(10) Gerald P. Jones, (1990) "The Study of Intergenerational Intimacy in North America: Beyond Politics and Pedophilia", Journal of Homosexuality, Vol. 20,/1&2 , s. 275 ? 295. Całe to wydanie (19 artykułów) poświęcone było tematyce "intymności międzypokoleniowej".
(11) Paula Martinac, "Do We Condone Pedophilia", PlanetOut.com, February 27, 2002.