homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

FAQ

adopcja homoseksualna Fakt:
Homoseksualiści rzadziej wchodzą w stałe związki, rzadziej pozostają wierni seksualnie partnerowi (jeśli mają stałego partnera), rzadziej pozostają w długotrwałych związkach, w porównaniu z heteroseksualistami. Doświadczają też wyższego poziomu przemocy domowej niż heteroseksualne pary małżeńskie.

Homoseksualiści oraz lesbijki są zdecydowanie mniej skłonni niż heteroseksualiści do wchodzenia w stałe związki. Badanie przeprowadzone w 2006 roku przez UCLA zawiera konkluzję:
"Stwierdziliśmy, że lesbijki oraz szczególnie geje są mniej skłonni do wchodzenia w związki niż heteroseksualni mężczyźni i heteroseksualne kobiety. Jedno z najważniejszych odkryć jest zarazem bardzo proste - ponad połowa gejów (51%) nigdy nie było w stałym związku. Gdy porównamy to z 21% heteroseksualnych kobiet i 15% heteroseksualnych mężczyzn, są to uderzające dane." (1)

Po drugie - nawet homoseksualiści (zwłaszcza mężczyźni) pozostający w uregulowanym prawnie związku partnerskim są mniej skłonni do zachowania seksualnej wierności wobec partnera niż heteroseksualiści.
holendersie studium dotyczące homoseksualnych związków partnerskich, opublikowane w czasopismie AIDS wykazało, że mężczyźni w 'stałym związku' miewają średnio 8 partnerów seksualnych rocznie (2).
kandayjskie badanie homoseksualnych mężczyzn w stałym związku, trwającym dłużej niż rok wykazało, że tylko 25% deklaruje monogamię. Według autora badania,  Barry Adam'a "Gejowska kultura pozwala mężczyznom na eksplorację różnych... form związków, poza monogamią pożądaną przez heteroseksualistów." (3)

Badanie opublikowane w czasopismie Sex Roles wykazało, że "40.3% mężczyzn homoseksualnych pozostających w związkach partnerskich i 49.3% homoseksualistów nie pozostających w związku partnerskim przedyskutowało i decydowało, że w określonych okolicznościach jest w porządku uprawiać seks z kimś spoza związku" (4).

Badania pokazują także, że związki homoseksualne trwają krócej i z niższym prawdopodobieństwem będą długotrwałe niż heteroseksualne (a zwłaszcza heteroseksualne małżeństwa). Artykuł naukowy z 2005 roku przytacza longitudinalne badanie obejmujące dużą liczbę osób, porównujące rozpad heteroseksualnych małżeństw, heteroseksualnych konkubinatów,  par gejowskich ipar lesbijskich. Na podstawie odpowiedzi w badaniu typu follow-up (wykonanego w pewien czas po pierwszym) stwierdzono, że procent związków, które się rozpadły wynosił 4% w przypadku heteroseksualnych małżeństw, 14% w przypadku heteroseksualnych konkubinatów, 13% - par gejowskich, 18% - par lesbijskich (5).

Innymi słowy - związki homoseksualne w czasie trwania badania rozpadały się ponad trzykrotnie częściej niż heteoseksualne małżeństwa. Związki lesbijkie rozpadały się z kolei ponad czterokrotnie częściej niż małżeństwa heteroseksualne (6).

Ponieważ mężczyźni są generalnie bardziej skłonni angażować się w akty przemocy fizycznej, nie dziwi fakt, że występują różnice w przemocy domowej w związku z płcią partnerów. Jednakże jedno z wczesnych badań (1986) wykazało, że u lesbijek występowało niemal tak wysokie (25%) prawdopodobieństwo bycia ofiarą przemocy domowej, jak u kobiet w związkach heteroseksualnych (27%) (7).

W międzyczasie badanie z roku 2002 wykazało, że w okresie 5 lat przypadki maltretowania partnera wśród żyjących w miastach homoseksualistów (22%) pojawiały się dwukrotnie częściej niż przypadki maltretowania kobiet żyjących w związkach heteroseksualnych (11,6%), mimo faktu, że można by oczekiwać, że większe rozmiary i siła mężczyzn  będzie środkiem odstraszającym potencjalnego oprawcę.

Badanie z 2006 roku ? jedno z niewielu porównujących bezpośrednio osoby homoseksualne obu płci z heteroseksualnymi obu płci pod kątem uczestnictwa w programach przeciwdziałających uzależnieniom wykazało, że 4,4% homoseksualistów było ofiarami przemocy ze strony partnera w przeciągu miesiąca poprzedzającego badanie, w porównaniu z 2,9% heteroseksualistów. Rozpowszechnienie przemocy domowej w ciągu całego życia wynosiło 55% jeśli chodzi o homoseksualistów i 36% jeśli chodzi o heteroseksualistów (8).

Mit, że związki homoseksualne są jakościowo takie same jak związki heteroseksualne - mit zasadniczy dla aktualnych nacisków w kierunku legalizacji 'małżeństw' homoseksualnych - nie ma poparcia w faktach.


Uwaga od tłumacza:

Szereg badań wykazuje, iż jeśli bierzemy pod uwagę nie tylko przemoc fizyczną, lecz psychologiczną, pary lesbijskie wykazują wyższy poziom przemocy niż pary gejowskie i heteroseksualne. (9)

Powrót do spisu mitów


(1) Charles Strohm, i in., "Couple Relationships among Lesbians, Gay Men, and Heterosexuals in California: A Social Demographic Perspective," badanie zaprezentowane na dorocznym spotkaniu the American Sociological Association, Montreal Convention Center, Montreal, Quebec, Canada, (10.08.2006): s. 18.
(2) Maria Xiridou, i.in.,  (2003) "The Contribution of Steady and Casual Partnerships to the Incidence of HIV Infection among Homosexual Men in Amsterdam," AIDS 17, s. 1031.
(3) Ryan Lee, "Gay Couples Likely to Try Non-monogamy, Study Shows," Washington Blade (22.08.2003) s. 18
(4) Sondra E. Solomon, Esther D. Rothblum, Kimberly F. Balsam, (2005) "Money, Housework, Sex, and Conflict: Same-Sex Couples in Civil Unions, Those Not in Civil Unions, and Heterosexual Married Siblings," Sex Roles 52, s. 569.
(5) Lawrence Kurdek, (2004) "Are Gay and Lesbian Cohab­iting Couples Really Different from Heterosexual Married Couples"? Journal of Marriage and Family 66, s. 893. (przyp.tłumacza ? ciekawy jest fakt, że autor badania z danych tych wysnuwa wniosek, że nie ma różnic między parami homoseksualnymi a heteroseksualnymi. Odrzuca w tym celu własne dane dotyczące heteroseksualnych małżeństw, a porównuje konkubinaty homo i heteroseksualne)
(6) tamże, s 896
(7) P. A. Brand, A. H. Kidd, (1986) "Frequency of physical aggression in heterosexual and female homosexual dyads," Psychological Reports 59, s. 1307-1313;
(8) Bryan N. Cochran, Ana Mari Cauce, (2006) "Characteristics of lesbian, gay, bisexual, and trans­gender individuals entering substance abuse treat­ment," Journal of Substance Abuse Treatment 30/2 s. 135-146.
(9) Brand, P.A. & Kidd, A.H. 1986. Frequency of physical aggression in heterosexual and female homosexual dyads. Psychological Reports. 59, 1307-1313.
Loulan, I. 1987. Lesbian passion. San Francisco: Spinsters
Coleman, V.E. 1990. Violence between lesbian couples: a between-groups comparison. Unpublished doctoral dissertation, California School of Professional Psychology. University microfilm 9109022
Kelly, E.E. & Warshafsky, L. 1987, July. Partner abuse in gay male and lesbian couples. Paper presented at the Third National Conference for Family Violence Researchers, Durham, North Carolina.
Lie, G., Schilit, R., Bush, L., Montagne, M., & Reyes, L. 1991. A Lesbians in currently aggressive relationships: how frequently do they report aggressive past relationships? Violence and Victims, 6, 121-135
Lie, G. & Gentlewarrior, S. 1991. Intimate violence in lesbian relationships: discussion of survey findings and practice implications. Journal of Social Research, 15, 41-59.