homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

FAQ

Drodzy Państwo, nie przeczytałem wszystkich treści zawartych na Waszym portalu, ponieważ widzę kardynalny błąd:  Osobowość egodystoniczna na którą się powołujecie nie ma nic wspólnego ze świadomością. Nie jest świadomym wyborem. Jest nieświadomym konfliktem.

TZ, psychoterapeuta.

W definicji z ICD-10 nie chodzi o osobowość egodystoniczną, a homoseksualizm egodystoniczny. Pojęcie zostało wprowadzone do psychologii po 1973 roku, aby zapewnić osobom odczuwającym nieakceptowany pociąg homoseksualny prawo do podjęcia terapii ukierunkowanej na zmianę. Zdefiniowany jest jako sytuacja, w której osoba odczuwająca pociąg wobec własnej płci nie akceptuje tego i uważa za sprzeczne z autentyczną swą tożsamością. Później pojawiające się w mediach i publikacjach organizacji aktywistów homoseksualnych definicje homoseksualizmu egodystonicznego, zrównującego go z osobowością egodystoniczna są już natury poprawności politycznej.

Więcej na temat uwarunkowań politycznych, stojących za obecnym statusem homoseksualizmu w Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń można znaleźć w artykule Kulisy usunięcia homoseksualizmu z klasyfikacji DSM

Na szczególną uwagę zasługuje tu informacja:

Robert Spitzer - prze­wod­niczący sym­pozjum, w miejsce homosek­su­al­izmu zapro­ponował nową diag­nozę - zaburze­nie ori­en­tacji sek­su­al­nej, która miała trak­tować homosek­su­al­izm jako zaburze­nie tylko wtedy, gdy dana osoba czuła się z nim źle i chci­ała zmienić swoją ori­en­tację sek­su­alną (1).

  1. Stoller et al. A Sym­po­sium: Should Homo­sex­u­al­ity Be in the APA Nomen­cla­ture?. ?The Amer­i­can Jour­nal of Psy­chi­a­try?. 130 (11), s. 1207?16, 1973. PMID 4784866. [dostęp 2012-06-06].