homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

Po co się zmieniać

 

"Dla mnie homoseksualny sposób na życie był niczym stałe trwanie w kłamstwie. Cierpiałem, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje; poddałem się prawdziwej niszczycielskiej sile. Dopiero gdy zacząłem rozpoznawać, co kryje się za homoseksualnymi zachowaniami, znalazłem spokój i potrafiłem wreszcie zaakceptować samego siebie."

Świadectwo byłego homoseksualisty (1)

Popularnym wyobrażeniem motywów chęci porzucenia homoseksualnego stylu życia jest hipoteza o homofobii otoczenia. Człowiek jest odrzucany przez rodzinę, przyjaciół, dyskryminowany przez pracodawcę, dlatego czuje się nieszczęśliwy. Choć akceptuje swą homoseksualną tożsamość, pragnie się zmienić, by zdobyć akceptację.

Oczywiście istnieją osoby odrzucane i prześladowane przez otoczenie ze względu na pociąg do własnej płci. Jednak jak wykazują lata doświadczeń terapeutycznych - taka motywacja ? zewnętrzna nigdy nie prowadzi do autentycznej zmiany.

Druga hipoteza mówi o zinternalizowanej homofobii. Zwolennicy tej hipotezy przyznają, że ktoś może autentycznie cierpieć z powodu pociągu do własnej płci. Jednak uznają, że wynika to z zaakceptowania i uznania za własną homofobii otoczenia.

Hipotezie tej towarzyszy założenie, że homoseksualizm jest uwarunkowany biologicznie, a więc naturalny, zatem naturalnym, zdrowym stanem człowieka homoseksualnego jest akceptacja tego stanu. Odrzucenie homoseksualizmu jest w tym momencie spostrzegane jako zaburzenie. Jednak, jak wykazuje nauka, stanowiska o biologicznym uwarunkowaniu homoseksualizmu nie da się udowodnić.

W roku 2003 dr Rober Spitzer (2) opublikował w czasopismie naukowym Archives of Sexual Behavior podsumowanie dostępnych badań nad skutecznością terapii zmierzającej do porzucenia homoseksualnego stylu życia, oraz wynik własnych badań w tym zakresie. Obszerniej o tym piszemy w artykule poświęconym skuteczności terapii.

Jako czynniki najskuteczniej motywujące do zmiany badacz zidentyfikował:

 • poczucie nieszczęścia - brak satysfakcji emocjonalnej z homoseksualnego stylu życia
 • konflikt między odczuciami homoerotycznymi (SSA) a systemem wartości związanym z wyznawaną religią
 • pragnienie wstąpienia w heteroseksualny związek małżeński lub ocalenie heteroseksualnego związku małżeńskiego

W 2006 roku organizacja People Can Change (3) przeprowadziła badanie dotyczące motywów, które kierowały ludźmi decydującymi się na wyjście z homoseksualnego stylu życia. Zidentyfikowano wstępnie 18 motywów, którymi mogą kierować się ludzie decydujący się na zmianę. Następnie poproszono respondentów o zaznaczenie najważniejszych i mniej ważnych motywów.

Oto wyniki:
Najczęściej podawane motywy decyzji o zmianie:

 • Potrzeba uleczenia zranień emocjonalnych leżących u podstaw SSA (Same Sex Attraction - pociągu do własnej płci) - 91% odpowiedzi (w tym 77% respondentów uznało to za jeden z głównych motywów decyzji)
 • Osobista hierarchia wartości - 90% (w tym 63% - jeden z głównych motywów)
 • Przekonanie, że gejowski styl życia nie przynosi szczęścia - 90% (w tym 63% - jeden z głównych motywów)
 • Motywy duchowe (religijne) - 87% w tym 63% - jeden z głównych motywów)
 • Pragnienie nawiązania nieseksualnej przyjaźni z osobą tej samej płci - 86% (w tym 63% - jeden z głównych motywów)
 • Zgodność z sumieniem - 86% (w tym 63% - jeden z głównych motywów)

Najrzadziej podawane motywy decyzji o zmianie:

 • Wstyd - 73% (w tym 41% - jeden z głównych motywów)
 • Strach przed odrzuceniem - 65% (w tym 25% - jeden z głównych motywów)
 • Niemożność (lub brak wiary w możność) nawiązania satysfakcjonujących relacji homoseksualnych - 56% (w tym 30% - jeden z głównych motywów)
 • Troska o zdrowie - strach przed chorobami związanymi z homoseksualnym seksem i stylem życia - 56% (w tym 25% - jeden z głównych motywów)
 • Presja ze strony otoczenia - 55% (w tym zaledwie 22% respondentów uznało to za jeden z głównych motywów decyzji)


1) Nicolosi J. "Terapia reparatywna męskiego homoseksualizmu" Fudacja im. Mikołaja Reja 2009, rozdz. "Kim są homoseksualni nie-geje", s.23

2) Spitzer, R. L. (October 2003), "Can Some Gay Men and Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Participants Reporting a Change from Homosexual to Heterosexual Orientation", Archives of Sexual Behavior 32 ? dostępny abstract, dostęp do pełnego artykułu wymaga zalogowania.

3) http://peoplecanchange.com/pdfs/whychangesurvey.pdf