homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

możesz pomóc

terapia homoseksualizmu jest możliwa

Jeżeli w swojej pracy spotykasz osoby cierpiące i nieakceptujące swych skłonności homoseksualnych, na pewno stanąłeś przed dylematem - jak im pomóc. PTP idąc za wzorem tendencji światowych wykreśliło homoseksualizm ze spisu chorób. Wielu psychoterapeutów rekomenduje zatem terapię afirmatywną mająca na celu akceptację gejowskiej tożsamości, mimo że dostrzega cierpienie klienta związane z tą rekomendacją. Co możesz zrobić by im naprawdę pomóc?

W kodeksie etycznym psychologa możemy przeczytać: "Psycholog jest świadomy szczególnej odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu. Powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonywanej pracy. (1) "

Skoro nie masz doświadczenia z terapią reparatywną, jest zrozumiałe, że się jej nie podejmujesz. Choć oczywiście istnieją możliwości uzyskania licencji w tym zakresie. Zobacz natomiast, co rekomendują naukowcy nie związani w żaden sposób z tym rodzajem terapii.

W 2005 roku zespół naukowców przeegzaminował ludzi nie akceptujących odczuwanego pociągu seksualnego do osób tej samej płci (SSA) pod kątem oceny terapeutów, ich technik terapeutycznych, itp. Stwierdzili m.in. występowanie nacisku na klientów deklarujących reorientację seksualną jako cel terapeutyczny, by poddali się zamiast tego terapii afirmatywnej, mającej na celu akceptację tożsamości gejowskiej. Autorzy uznali prawo osób które czują się nieszczęśliwe z powodu odczuwanego SSA do otrzymania pomocy za ważniejsze od osobistego światopoglądu terapeuty. Dlatego rekomendują by odsyłać takie osoby do profesjonalistów specjalizujących się w tej dziedzinie:

"Rezultaty badań dostarczają potwierdzenia rekomendacji Throckmorton'a (2002) oraz Yarhouse & Burkett'a (2003), by klientów doświadczających SSA, którzy pragną rozbudować swą heteroseksualną tożsamość odsyłać do konsultantów będących w stanie wspomóc ten cel terapii. Studium to poddaje też w wątpliwość ostrzeżenia wydawane przez profesjonalne stowarzyszenia zdrowia psychicznego, które potępiają terapię reorientacyjną jako nieodmiennie krzywdzącą. Występowanie takich ostrzeżeń może pomóc w wyjaśnieniu dlaczego 39% uczestników badania odczuło presję ze strony terapeuty by unikać terapii reorientacyjnej." (2)

Z drugiej strony naukowcy wykazują, że nawet psychoterapeuta nie zajmujący się reorientacją seksualną może bardzo pomóc takim klientom:

"Psychologowie oraz terapeuci, zajmujący się terapią osób niezadowolonych z powodu odczuwanego pociągu seksualnego do osób tej samej płci powinni rozważyć rekomendowanie tej formy terapii, jaką osoby z SSA same określiły jako najefektywniejszą: spotkanie weekendowe lub rekolekcyjne dla mężczyzn oraz mentoring. Podobnie powinni rozważyć wprowadzenie do swej praktyki technik uznanych przez osoby z SSA za najbardziej efektywne ? pracę nad lepszym zrozumieniem źródeł swych homoseksualnych odczuć, a także zrozumieniem swych potrzeb i problemów oraz pracę nad rozwijaniem aseksualnych relacji z osobami tej samej płci, mentorami, członkami rodziny i przyjaciółmi. Biorąc pod uwagę silne uprzedzenie APA wobec SOCE (sexual orientation change efforts - praca nad zmianą orientacji seksualnej), rekomendacje niniejsze nie zakładają, że celem terapii powinna stać się reorientacja seksualna. W rzeczywistości terapeuta nie musi stawiać za cel terapii reorientacji seksualnej, by być w stanie efektywnie wykorzystać wspomniane techniki interwencji by w efektywny sposób wesprzeć swych klientów. (3)


(1) Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

(2) Throckmorton w., Welton G. (2005) Counseling Practices as They Relate to Ratings of Helpfulness by Consumers of Sexual Reorientation Therapy , Journal of Psychology and Christianity, 24/4: 332-342 s.340 (dostęp bezpłatny bezpośrednio do pdf).

(3) Karten, E.Y.; & Wade, J.C. ( 2010) Sexual orientation change efforts in men: a client perspective The Journal of Men?s Studies, 18/1: 84-102.(artykuł płatny)