homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

książki

księgarnia Mateusza
Gdy Twoje dziecko jest gejem

Tytuł: Gdy Twoje dziecko jest gejem
Autor: Richard Cohen
Wydawca: Wydawnictwo Światło-Życie,

Nota wydawcy:

Oto kolejna już w Wydawnictwie Światło-Życie publikacja Richarda Cohena - człowieka, który bywa postrzegany jako symbol nieugiętej i zwycięskiej walki z własną słabością przejawiającą się m.in. w skłonnościach homoseksualnych. Osobiste doświadczenie i nabyte umiejętności terapeutyczne pozwoliły mu opisać najpierw drogę, jaką przebył, by osiągnąć wewnętrzną wolność a następnie wypracowaną przez siebie metodę pomagania innym. Zawarł to w swej pierwszej książce Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu. Obecna książka jest również jego świadectwem, ale przede wszystkim swoistym poradnikiem ? tym razem skierowanym do rodziców, którzy dowiadują się czy odkrywają, że ich dziecko wykazuje homoseksualne skłonności.

Richard Cohen:

Pomagając mężczyznom i kobietom w uzdrowieniu z niechcianego pociągu seksualnego do osób tej samej płci, przez ostatnich siedemnaście lat wysłuchałem opowiadań setek rodziców, którzy zmagali sie ze swoim bólem.

  • Co możemy zrobić?
  • Dlaczego to się stało?
  • Nasz syn wie, że mocno wierzymy w Chrystusa, a mimo to jest całkowicie zbuntowany.
  • W kościele słyszymy tylko negatywne opinie o homoseksualistach

Ta książka jest owocem mojej drogi wyjścia z homoseksualizmu oraz późniejszych lat praktyki klinicznej. jest owocem tygodni, miesięcy i lat prowadzenia setek rodzin i przyjaciół i doradzania im, jak moga pomóc swoim bliskim w uświadomieniu sobie prawdziwej tożsamości płciowej i doświadczeniu swojego heteroseksualnego potencjału.

Plan, który przedstawię, będzie wymagał od was dyscypliny i pilności, Ale cudowanym produktem ubocznym będzie to, że wy również doznacie przemiany i doświadczycie większej miłości, niż kiedykolwiek mogliście się spodziewać.

Nota wydawcy, cd:

Przekonujący, autentyczny język oraz bardzo osobista forma, w jakiej R. Cohen zwraca się do czytelnika sprawia, że może się on poczuć ogarnięty troską i zrozumieniem oraz z zaufaniem przyjąć proponowane kierunki działania. Prowadzą one najpierw ku własnej przemianie każdego z rodziców, następnie do uzdrowienia relacji w rodzinie i w końcu do uzdrowienia w kontekście szerszej wspólnoty. Dana przez autora możliwość zrozumienia istoty i przyczyn homoseksualizmu oraz odkrycia bardzo konkretnej drogi wyjścia, poprzez bezwarunkową miłość - przywraca nadzieję na uzdrowienie całej rodziny, w której każdy stanie się dojrzały do tego, by bez lęku i w prawdzie być dla drugiego. Pełne zapału, wiary i mocy świadectwo autora i innych osób, które przywołuje w swej książce, dodaje odwagi w podjęciu tej długiej i niełatwej, ale możliwej do przejścia drogi.

homoseskualizm to choroba?

O autorze

Richard Cohen, M.A. - dyplomowany psychoterapeuta i doradca, jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie terapii skłonnosci homoseksualnych; założyciel i dyrektor International healing Foundation (Międzynarodowej Fundacji Uzdrowienia, IHF) z siedzibą w Washington D.C; członek stowarzyszeń chrześcijańskich doradców oraz organizacji zajmujących się badaniami i terapia homoseksualizmu.

Więcej informacji o Richardzie Cohenie.