homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

książki

księgarnia Mateusza
Homoseksualizm i nadzieja

Tytuł: Homoseksualizm i nadzieja,
Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA.

Opracowanie: Irena Chłopkowska
Wydawca: Wydawnictwo Światło-Życie

Nota wydawcy:

Oświadczenie przynosi nadzieję osobom doświadczającym skłonności homoseksualnych. Podstawą tej nadziei jest fakt, że takie skłonności nie determinują ostatecznie człowieka w jego relacjach z innymi. Niedojrzałość emocjonalna i zaburzenia rozwojowe leżące u podstaw homoseksualizmu mogą być poddane terapii prowadzącej do przełamania zakłóceń tożsamości płciowej i/lub doprowadzić do osiągnięcia wolności uzdalniającej do życia czystego zgodnie ze swoim stanem. Autorzy Oświadczenia formułują zalecenia dla środowisk katolickich, które mogą nieść skuteczną pomoc osobom dotkniętym homoseksualizmem. W swoim opracowaniu sięgają do wyników badań naukowych pochodzących zarówno ze środowisk prohomoseksualnych, jak i promujących prewencję i terapię homoseksualizmu.