homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

poznaj opinie specjalistów

Lesbijki są silniej niż kobiety heteroseksualne narażone na choroby weneryczne oraz inne problemy zdrowotne (1). Jednakże konsekwencje zdrowotne praktyk lesbijskich są znacznie gorzej udokumentowane niż praktyk homoseksualnych męskich.

Po części wynika to z faktu, że dewastujące skutki AIDS przyciągnęły uwagę środowisk medycznych do męskiej aktywności homoseksualnej. Wynika to także z faktu, że jest mniej lesbijek niż homoseksualnych mężczyzn (2) i nie ma dowodów na to, by lesbijskie praktyki seksualne obejmowały równie wysoki poziom promiskuityzmu jak męskie. Mniejsza ilość danych medycznych nie oznacza jednak, że żeńskie praktyki homoseksualne nie mają cech patologi. Większość patologii dotyczy jednak heteroseksualnej aktywności lesbijek.

Jedną z trudności ustalenia patologii związanych z lesbianizmem jest problem zdefiniowania, kogo można uznać za lesbijkę (3). Badanie po badaniu wykazuje, że zdecydowana większość kobiet deklarujących się jako lesbijki ma też doświadczenie seksu z mężczyzną (4). Badacze australijscy z kliniki chorób wenerycznych stwierdzili, że tylko 7% badanych przezeń lesbijek nigdy nie miało kontaktu seksualnego z mężczyzną (5). O heteroseksualnych kontaktach lesbijek wspomina też Rosenberg (który przeprowadził badania na bardzo dużej -11,876 - grupie kobiet): "60% badanych lesbijek opisywało też historię pozostawania w związku heteroseksualnym. (6)"

Nie tylko lesbijki z reguły mają doświadczenia seksualne z mężczyznami, lecz doświadczenie to obejmuje dużą liczbę mężczyzn (7). Prawdopodobieństwo, że lesbijka będzie miała więcej niż 50 męskich partnerów seksualnych w ciągu życia jest 4,5 raza wyższe niż u kobiety heteroseksualnej. W konsekwencji średnia liczba męskich partnerów seksualnych jest dwukrotnie wyższa u lesbijek niż u kobiet heteroseksualnych (8).

Lesbijki trzy do cztery razy częściej niż kobiety heteroseksualne uprawiają seks z mężczyznami z podwyższonej grupy zarażenia HIV - tzn. z mężczyznami homoseksualnymi, biseksualnymi lub zażywającymi narkotyki. (9)

Bakteryjne zapalenie pochwy, wirusowe zapalenie wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu A, uzależnienie od nikotyny, alkoholizm, nadużywanie środków uspokajających i prostytucja występują u kobiet uprawiających seks z kobietą w proporcji wyższej niż w ogóle populacji (10). W tym nadużywanie środków uspokajających u lesbijek zdarza się sześciokrotnie częściej (11). W jednym studium kobiet, które w czasie ostatnich 12 miesięcy uprawiały seks z kobietą 30% z nich miało bakteryjne zapalenie pochwy (12). Bakteryjne zapalenie pochwy jest związane z wyższym ryzykiem zapalenia narządów miednicy mniejszej oraz zachorowania na inne choroby przenoszone drogą płciową (13).

Dane dotyczące lesbijek uprawiających seks z wieloma mężczyznami, w tym mężczyznami homoseksualnymi, a także coraz więcej danych dotyczących nadużywania leków uspokajających wśród lesbijek wskazują, że nie da się ich zaliczyć do grupy niskiego ryzyka chorobowego. Choć badacze studiowali ostatnio wyłącznie zakażenia chorobami wenerycznymi, wśród lesbijek stwierdzono też występowanie problemów takich jak wsza łonowa, kłykciny kończyste, grzybica pochwy, opryszczka (14). A nawet wśród kobiet, które nigdy nie uprawiały seksu z mężczyznami stwierdzono raka szyjki macicy, rzęstkowicę i kłykciny kończyste (15).

fragment artykułu The Health Risks of Gay Sex, lek med John R. Diggs, Corporate Resource Council (link do raportu w formacie pdf


(1) 10 Things Lesbians Should Discuss with their Healthcare Providers (data dostępu 1.06.2010)

(2) Michael R.T., et al. (1994) Sex in America: a Definitive Survay, Boston: Little, Brown and Co., s.176

(3) Michael, et al. (1994), op.cit. s. 172.
Scherr L. (1998), Lesbian Leader Loves a Man, ABCNews.com, April 17.
Former Lesbian Anne Heche Engaged to Cameraman, ABCNews.com, June 1, 2001
Stoltenberg J., (1994) Living with Andrea Dworkin, Lambda Book Report, May/June,
Laumann L.O., Gagnon J.H., et al. (1994) , The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States, Chicago: University of Chicago Press, s.293
Forman D. Chilvers C., (1989) Sexual Behavior of Young and Middle-Aged Men in England and Wales, British Medical Journal, 298: 1137-1142,
Remafedi G., et al., (1992) Demography of Sexual Orientation in Adolescents, Pediatrics, 89: 714-721. (artykuł płatny)

(4) Skinner C., Stokes J., et al., (1996) A Case-Controlled Study of the Sexual Health Needs of Lesbians, Sexually Transmitted Infections, 72/4: 277-280.
Price J., et al., (1996) Perceptions of cervical cancer and pap smear screening behavior by Women's Sexual Orientation, Journal of Community Health, 21/2: 89-105 (artykuł płatny)

(5) Fethers K., et al., (2000) Sexually transmitted infections and risk behaviours in women who have sex with women, Sexually Transmitted Infections, 76/5: 345-349, s. 348. (artykuł płatny)

(6) Rosenberg, J. (2001) Lesbians Are More Likely Than U.S. Women Overall To Have Risk Factors for Gynecologic and Breast Cancer. Family Planning Perspectives; 33/4:183-184

(7) Fethers K., et al., (2000) op.cit. s. 347

(8) Tamże s. 347

(9) Tamże s. 347 i 348

(10) Tamże, s 347 Table 1;
Cochran S.D, et al., (2001) Cancer - Related Risk Indicators and Preventive Screening Behaviors Among Lesbians and Bisexual Women, American Journal of Public Health, 91/4: 591-597;
Richters J., Lubowitz S., et al., (1998) HIV risks among women in contact with Sydney's gay and lesbian community, Venereology, 11(3): 35-38;
Richters J., Bergin S., et al., (2002) Women in contact with Sydney's gay and lesbian community: Sexual identity, practice and HIV risks AIDS Care, 14/2: 193-202.

(11) Fethers K., et al., (2000) op.cit. s. 347 , table 1

(12) Berger B., Kolton S., et al. (1995), Bacterial vaginosis in lesbians: a sexually transmitted disease, Clinical Infectious Diseases, 21: 1402-1405 (artykuł płatny)

(13) Koumans, E. H. et al., (2001) Preventing adverse sequelae of Bacterial Vaginosis: a Public Health Program and Research Agenda, Sexually Transmitted Diseases, 28/5: 292-297;
Sweet R. L., (2000) Gynecologic Conditions and Bacterial Vaginosis: Implications for the Non-Pregnant Patient, Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, 8/3: 184-190.

(14) Morrow, K.M. Ph.D., et al., (2000) Sexual Risk in Lesbians and Bisexual Women, Journal of the Gay and Lesbian Medical Association, 4/4: 159-165, s. 161. (artykuł płatny)

(15) Tamże, s. 159.