homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

czołowi terapeuci

homoseskualizm to choroba?

Amerykański psychoterapeuta i doradca, jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie zmiany orientacji homoseksualnej.

Założyciel i dyrektor International Healing Foundation (Międzynarodowej fundacji Uzdrowienia, IHF) z siedzibą w Washington D.C.; członek stowarzyszeń chrześcijańskich doradców oraz organizacji zajmujących się badaniami i terapii SSA. Skuteczność jego metody potwierdza historia jego życia, a także osób, którym towarzyszył w procesie zdrowienia.

Richard Cohen następująco opisuje swoje podejście terapeutyczne:

Homoseksualizm ma wiele różnych przyczyn. Potrzeba miłości i zainteresowania ze strony rodzica tej samej płci, konieczność identyfikacji z tą samą płcią i lęk przed bliskością osoby odmiennej płci, są głównym bodźcem postępowania kobiet i mężczyzn ze skłonnościami homoseksualnymi. Wielu z nich poszukuje zmiany swojej orientacji homoseksualnej na heteroseksualną.

W tym celu może być opracowany skuteczny plan, model składający się z czterech następujących po sobie faz:

1) Faza przejściowa (terapia zachowań)

 • zerwanie z zachowaniami seksualnymi;
 • tworzenie systemu wsparcia;
 • budowanie poczucia własnej wartości i doświadczenie wartości w relacji z Bogiem.
2) Postrzeganie i rozpoznanie obecnych myśli, uczuć i potrzeb (terapia poznawcza)
 • kontynuacja budowania sieci wsparcia;
 • kontynuacja budowania poczucia własnej wartości i doświadczenia wartości w relacji z Bogiem;
 • budowanie umiejętności: trening asertywności, komunikacja, techniki rozwiązywania problemów;
 • zdrawianie dziecka wewnętrznego: rozpoznawanie myśli, uczuć, potrzeb
3) Uzdrowienie ?wewnętrznych zranień związanych z własną płcią? (terapia psychodynamiczna):
 • kontynuacja zadań drugiego etapu;
 • odkrywanie najgłębszych przyczyn zranienia;
 • ozpoczęcie procesu wyrażania żalu, przebaczenia i podjęcia odpowiedzialności;
 • rozwój zdrowych, uzdrawiających relacji z osobami tej samej płci .
4) Uzdrowienie ?wewnętrznych zranień związanych z płcią przeciwną? (terapia psychodynamiczna):
 • kontynuacja zadań drugiego etapu;
 • odkrywanie najgłębszych przyczyn zranienia;
 • kontynuacja procesu wyrażania żalu, przebaczenia i podjęcia odpowiedzialności;
 • rozwój zdrowych, uzdrawiających relacji z osobami tej samej płci;
 • uczenie się o płci przeciwnej.

Proces przemiany przebiega na czterech różnych płaszczyznach: duchowej, uczuciowej, osobowej i fizycznej. Zakłada terapię indywidualną, której towarzyszy udział w grupie wsparcia.

Z metody opracowanej przez Richarda Cohena - obejmującej zarówno pracę w grupie wsparcia jak i terapię indywidualna korzystają grupy ODWAGA oraz PASCHA.